Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cyfarfod Cyhoeddus Ionawr 29/1/18

Edrychwch ar y wybodaeth isod sy'n ymwneud â'r cyfarfod cyhoeddus ddydd Llun 29 Ionawr 2018.

Cyfarfod Cyhoeddus Ionawr 29/1/18

 • Y Diweddaraf am y Map Risgiau a Pheryglon – Eiddo Preswyl (PDF 178 KB)

  m.Id: 15307
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Y Diweddaraf am y Map Risgiau a Pheryglon – Eiddo Preswyl
  mSize: 178 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/8507/hazard_and_risk_map_update_residential_property.pdf

 • Y Map Risgiau Diweddaraf: Lefel y Risg i Eiddo Preswyl (PDF 350 KB)

  m.Id: 15308
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Y Map Risgiau Diweddaraf: Lefel y Risg i Eiddo Preswyl
  mSize: 350 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/8508/pantteg_risk_to_residential_property_map.pdf

 • Ansefydlogrwydd Tir ym Mhant-teg; Naratif y Map Risgiau (PDF 158 KB)

  m.Id: 15304
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Ansefydlogrwydd Tir ym Mhant-teg; Naratif y Map Risgiau
  mSize: 158 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/8504/ground_instability_at_pantteg_risk_map_narrative_jan18.pdf

 • Adroddiad Ymchwiliad Tir: 100 a 111 Cyfyng Road, Pant-teg (PDF 4.59 MB)

  m.Id: 15306
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adroddiad Ymchwiliad Tir: 100 a 111 Cyfyng Road, Pant-teg
  mSize: 4.59 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/8506/ground_investigation_report_100_and_111_cyfyng_road.pdf

 • Adroddiad Ymchwiliad Tir: 96 Heol Cyfyng, Tirlithriad Pant-teg (PDF 2.70 MB)

  m.Id: 15305
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adroddiad Ymchwiliad Tir: 96 Heol Cyfyng, Tirlithriad Pant-teg
  mSize: 2.70 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/8505/ground_investigation_report_96_cyfyng_road.pdf

 • Adroddiad Ymchwiliad Safle: Chwarel Pen-y-graig-arw, Ystalyfera (PDF 2.13 MB)

  m.Id: 15309
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adroddiad Ymchwiliad Safle: Chwarel Pen-y-graig-arw, Ystalyfera
  mSize: 2.13 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/8509/site_inspection_report_penygraig_arw_quarry.pdf

 • Adroddiad Ymchwiliad Safle: Chwarel Pen-y-graig, Ystalyfera (PDF 2.37 MB)

  m.Id: 15310
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adroddiad Ymchwiliad Safle: Chwarel Pen-y-graig, Ystalyfera
  mSize: 2.37 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/8510/site_inspection_report_penygraig_quarry.pdf

 • Amserlen tirlithriadau a gofnodwyd yn ardal y tirlithriad (PDF 83 KB)

  m.Id: 15312
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Amserlen tirlithriadau a gofnodwyd yn ardal y tirlithriad
  mSize: 83 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/8512/timeline_welsh.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete