Cyfarfod Cyhoeddus Ionawr 29/1/18

Edrychwch ar y wybodaeth isod sy'n ymwneud â'r cyfarfod cyhoeddus ddydd Llun 29 Ionawr 2018.

Cyfarfod Cyhoeddus Ionawr 29/1/18
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Y Diweddaraf am y Map Risgiau a Pheryglon – Eiddo Preswyl
178 KB
pdf Y Map Risgiau Diweddaraf: Lefel y Risg i Eiddo Preswyl
350 KB
pdf Ansefydlogrwydd Tir ym Mhant-teg; Naratif y Map Risgiau
158 KB
pdf Adroddiad Ymchwiliad Tir: 100 a 111 Cyfyng Road, Pant-teg
4.59 MB
pdf Adroddiad Ymchwiliad Tir: 96 Heol Cyfyng, Tirlithriad Pant-teg
2.70 MB
pdf Adroddiad Ymchwiliad Safle: Chwarel Pen-y-graig-arw, Ystalyfera
2.13 MB
pdf Adroddiad Ymchwiliad Safle: Chwarel Pen-y-graig, Ystalyfera
2.37 MB
pdf Amserlen tirlithriadau a gofnodwyd yn ardal y tirlithriad
83 KB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete