Hepgor gwe-lywio

Parc Gwledig Margam - Consesiynau Gweithgareddau Hamdden / Chwarae Ar Gael

Margam Country Parks Concessions

Mae’r cyngor am wahodd mynegiannau o ddiddordeb gan sefydliadau/ weithredwyr cymwys a phrofiadol ar gyfer hyd at dri chonsesiwn i darparu gweithgareddau hamdden/chwarae yn yr awyr agored ym Mharc Gwledig Margam, Margam, Port Talbot.

Gall y rheiny gynnwys cestyll neidio neu offer chwyddadwy eraill, saethu colomennod clai â laser, golff ffrisbi, sorbio pêl, cwrs ymosod/wal ddringo symudol a gweithgareddau antur eraill.

Atyniad prysur i ymwelwyr yw Parc Gwledig Margam, sy’n agos at gyffordd 38 yr M4. Ar hyn o bryd, mae’n denu dros 240,000 o ymwelwyr bob blwyddyn ac mae llawer ohonynt yn cymryd rhan yn y gweithgareddau awyr agored.

I gael mwy o wybodaeth am y parc, ewch i www.margamcountrypark.co.uk

Dylid cyflwyno mynegiannau o ddiddordeb erbyn 12.00pm, 16eg Mawrth 2018
Ffôn: 01639 686981
Ebost: Email