Hepgor gwe-lywio

Plant a phobl ifanc

Rydym am i'n holl blant a'n pobl ifanc gael y dechrau gorau mewn bywyd, er mwyn bod y gorau y gallant fod

Yr amrywiaeth o wasanaethau sydd ar gael i blant a phobl ifanc:

Ysgolion newydd o'r radd flaenaf yng Nghastell-nedd Port Talbot

Hafan gwasanaethau plant a theuluoedd y Cyngor, gwybodaeth am faethu, mabwysiadu a mwy

Straeon gan ein cwsmeriaid a'n defnyddwyr gwasanaeth

Darllenwch isod i ddeall sut mae'r gwasanaethau hyn yn gwneud gwahaniaeth go iawn i blant a phobl ifanc yn y fwrdeistref sirol.

Am y newyddion diweddaraf ar sut yr ydym yn Llunio CnPT ewch i'n Hystafell Newyddion

 

Pa mor dda ydyn ni'n ei wneud?

Rydym yn mesur ein llwyddiant yn erbyn nifer o ddangosyddion perfformiad allweddol. Caiff ein cynnydd ei fonitro bob chwarter gan Gabinet y cyngor a chyhoeddir adroddiadau blynyddol yma.

© Cyngor Castell-nedd Port Talbot