Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cymorth ar gyfer dros 50 oed

Castell-nedd Port Talbot: Lle gwych I fyw ynddo yn ddiweddarach mewn bywyd

Mae cymunedau bywiog Castell-nedd Port Talbot yn cynnig amgylchedd cefnogol a dymunol i bawb, lle gellir mwynhau ansawdd bywyd iach a phleserus ymhell y tu hwnt i 50 oed.   Mae gan y ddogfen ganlynol enghreifftiau o sut mae'r cyngor a phartneriaid yn cefnogi'r rheiny sydd dros 50 oed ac yn byw yn yr ardal.   

Lawrlwytho

 • Castell-nedd Port Talbot: Lle gwych i fyw ynddo yn ddiweddarach mewn bywyd (DOC 115 KB)

  m.Id: 10376
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Castell-nedd Port Talbot: Lle gwych i fyw ynddo yn ddiweddarach mewn bywyd
  mSize: 115 KB
  mType: doc
  m.Url: /media/4255/castell_nedd_port_talbot.doc

Cyngor Pobl Hŷn Castell-nedd Port Talbot

Cefnogir y Cyngor Sir a'i Bartneriaid gan y Cyngor Pobl Hŷn hefyd, sef grŵp o hyd at 12 o wirfoddolwyr dros 50 oed sy'n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot.  

Porth Castell-nedd Port Talbot

Os ydych yn gwybod am oedolyn y mae angen cefnogaeth neu wybodaeth arno er mwyn cynnal neu adennill ei annibyniaeth, gallwch gael mynediad i'r Tîm Adnoddau Cymunedol a Gofal Cymdeithasol trwy wasanaeth ar y cyd â phwynt mynediad cyffredinol, sef Porth Castell-nedd Port Talbot.     

Gallwch gael mwy o wybodaeth: