2020/21 Cyllideb

Dweud eich dweud am broses pennu cyllideb y Cyngor

Bydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn buddsoddi £420m mewn gwasanaethau ar draws y Fwrdeistref Sirol yn 2020/21, ond yn wynebu bwlch cyllidebol arfaethedig o £2.1m ar gyfer 2020/21, ac mae angen arbed £28m arall yn ystod y 3 blynedd nesaf. Rydym yn ymgynghori ar cyfres o gynigion draft. Bydd yr ymgynghoriad yn parhau tan ddydd Mawrth 4 Chwefror 2020.

Rydym am glywed eich barn am y cynigion, sut byddent yn effeithio arnoch chi petaent yn dod yn wir ac a oes gennych unrhyw awgrymiadau eraill.

Pennir Cyllideb y Cyngor ar gyfer 2020/21, gan gynnwys bandiau treth y Cyngor ar gyfer y fwrdeistref sirol, ddechrau mis Mawrth 2020, yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus a derbyn Setliad Llywodraeth Leol terfynol Llywodraeth Cymru.

Mwy o wybodaeth:
- Cynigion Drafft
- Adroddiad i'r Cabinet
- Datganiad i'r Wasg

Sylwch fod yna 39 o gynigion, felly rydym yn argymell eich bod chi, cyn dechrau'r holiadur, naill ai'n gwneud nodyn o'r cynnig/cynigion yr hoffech roi sylwadau arno, neu fod yr adroddiad ar agor mewn ffenestr arall.

Dweud eich dweud