Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Hoffwn wneud cais am…

Canolfannau Ailgylchu

Trefnwch apwyntiad i ymweld â'n canolfannau ailgylchu

Offer gwastraff ac ailgylchu

Archebu biniau ac offer ailgylchu

Caniatad Van

Cael caniatad i gymryd gwastraff i'r tip

Casglu Eitemau Swmpus

Eitemau rydym yn casglu yn cynnwys celfi, setiau teledu ac oergelloedd

Bathodyn glas

Darganfyddwch a ydych chi'n gymwys am Fathodyn Glas

Treth y Cyngor - Gostyngiad person sengl

Cais gwneud am gostyngiad person sengl, gwerth 25%