Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Llawlyfr Gwybodaeth i Rieni

Bydd y llyfryn hwn yn eich helpu gyda phenderfyniadau pwysig am ysgol ar gyfer eich plentyn drwy ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol am yr amrywiaeth eang o gyfleoedd dysgu sydd ar gael yn y Fwrdeistref Sirol. Darllenwch y llyfryn law yn llaw â phrosbectws ysgol, a fydd yn rhoi mwy o wybodaeth fanwl am yr ysgol.

Llawlyfr Gwybodaeth I Rieni

  • Llawlyfr Gwybodaeth I Rieni 2021 - 2022 (PDF 3.36 MB)