Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Partneriaeth

Cyngor Chwaraeon Dosbarth

Mae Cyngor Chwaraeon Rhanbarthau Castell-nedd Port Talbot yn gweithredu fel llais Chwaraeon yn yr ardal. Mae ganddynt gysylltiad uniongyrchol â Gwasanaeth Chwaraeon Cymru a Gwasanaeth Gweithgaredd Corfforol a Chwaraeon i drafod unrhyw faterion ymhellach.

Mae gan y pwyllgor gynrychiolaeth ar y Bwrdd Hamdden Cymunedol Celtaidd i fynd ar drywydd unrhyw bryderon sy'n ymwneud â llogi cyfleusterau dan do lleol. Cyswllt uniongyrchol gyda hamdden awyr agored yr awdurdod lleol ar gyfer cyfleusterau a weithredir ganddynt.

Lawrlwythiad

  • Cyngor Chwaraeon Dosbarth Castell-nedd Port Talbot - Cais am Aelodaeth (PDF 157 KB)