Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Partneriaeth

Cyngor Chwaraeon Dosbarth

Mae Cyngor Chwaraeon Rhanbarthau Castell-nedd Port Talbot yn gweithredu fel llais Chwaraeon yn yr ardal. Mae ganddynt gysylltiad uniongyrchol â Gwasanaeth Chwaraeon Cymru a Gwasanaeth Gweithgaredd Corfforol a Chwaraeon i drafod unrhyw faterion ymhellach.

Mae gan y pwyllgor gynrychiolaeth ar y Bwrdd Hamdden Cymunedol Celtaidd i fynd ar drywydd unrhyw bryderon sy'n ymwneud â llogi cyfleusterau dan do lleol. Cyswllt uniongyrchol gyda hamdden awyr agored yr awdurdod lleol ar gyfer cyfleusterau a weithredir ganddynt.

Lawrlwythiad

 • Cyngor Chwaraeon Dosbarth Castell-nedd Port Talbot - Cais am Aelodaeth (PDF 157 KB)

  m.Id: 18423
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cyngor Chwaraeon Dosbarth Castell-nedd Port Talbot - Cais am Aelodaeth
  mSize: 157 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/10927/neath-port-talbot-district-sports-council-application-for-affiliation.pdf