Strategaeth Digidol 2018-2022

Mae chwyldro digidol ar waith ledled y byd.

Rydym am sicrhau bod ein bwrdeistref sirol yn manteisio'n llawn ar fuddion technolegau newydd.

Mae'r strategaeth hon yn amlinellu'r camau nesaf rydym yn bwriadu eu cymryd i wneud ein bwrdeistref sirol yn gall ac yn gysylltiedig.

Clyfar a Chysylltiedig Strategaeth Ddigiodol 2018-22
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Clyfar a Chysylltiedig Strategaeth Ddigiodol 2018-22
2.20 MB