Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Strategaeth Digidol

Ym mis Gorffennaf 2023 mabwysiadwyd Strategaeth Data a Thechnoleg Ddigidol (DDaT) newydd gan y Cyngor. Mae hwn yn nodi ein gweledigaeth strategol gan ddangos sut y byddwn yn cofleidio dulliau newydd a thechnolegau sy'n dod i'r amlwg er mwyn rhoi'r gwerth gorau i'n defnyddwyr, sy'n cynnig y cynhyrchion a'r gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr.

Mae’r Strategaeth Data a Thechnoleg Ddigidol (DDaT) newydd yn disodli’r Strategaeth Ddigidol Glyfar a Chysylltiedig. Gweld yr hyn y mae Strategaeth Ddigidol Glyfar a Chysylltiedig 2018 - 2022 wedi'i gyflawni.

Mae Strategaeth Ddigidol 2018-2022 yn dal i fod ar gael i’w gweld isod.