Hysbysiadau a Gyhoeddwyd

Hysbysiadau Statudol Cyfredol

Rhestrir isod yr hysbysiadau statudol presennol. Nodwch y cyfnod gwrthwynebu ar bob hysbysiad statudol. Os derbynnir gwrthwynebiadau yn ystod y cyfnod gwrthwynebu, cyhoeddir adroddiad gwrthwynebu yn yr adran isod.

Mae'r dudalen hon yn ymwneud ag ail gam y broses ymgynghori i weld dogfennau eraill sy'n ymwneud â'r cynnig, ewch i'r adran dogfennau ymgynghori.

Hysbysiadau Statudol blaenorols

I weld hysbysiadau blaenorol, defnyddiwch y ddolen ganlynol i chwilio am Adroddiad perthnasol y Cabinet: https://democracy.npt.gov.uk/ieDocSearch.aspx?bcr=1

Hysbysiadau Statudol
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Hysbysiad Statudol – Ysgol Gyfyn Cymer Afan
32 KB
docx Hysbysiad Statudol - Dwr Y Felin
49 KB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

 Os hoffech chi gael y ddogfen mewn fformat arall, anfonwch e-bost at ssip@npt.gov.uk neu ffoniwch 01639 7633904