Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Hysbysiadau a Gyhoeddwyd

Hysbysiadau Statudol Cyfredol

Rhestrir isod yr hysbysiadau statudol presennol. Nodwch y cyfnod gwrthwynebu ar bob hysbysiad statudol. Os derbynnir gwrthwynebiadau yn ystod y cyfnod gwrthwynebu, cyhoeddir adroddiad gwrthwynebu yn yr adran isod.

Mae'r dudalen hon yn ymwneud ag ail gam y broses ymgynghori i weld dogfennau eraill sy'n ymwneud â'r cynnig, ewch i'r adran dogfennau ymgynghori.

Hysbysiad o Benderfyniad - Cynnig i sefydlu ysgol gynradd Gymraeg newydd yn Nheras Sant Ioan

Llawrlwytho

 • Hysbysiad Statudol - Cynnig i sefydlu Ysgol Cyfrwng Cymraeg 3-11 newydd ym Mynachlog Nedd (DOCX 60 KB)

  m.Id: 33420
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Hysbysiad Statudol - Cynnig i sefydlu Ysgol Cyfrwng Cymraeg 3-11 newydd ym Mynachlog Nedd
  mSize: 60 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/17671/hysbysiad-statudol-ysgol-gynradd-cyfrwng-cymraeg.docx

Hysbysiadau Statudol blaenorols

I weld hysbysiadau blaenorol, chwilio am Adroddiad perthnasol y Cabinet

Hysbysiadau Statudol

 • Hysbysiad Statudol - Alltwen, Godre’rgraig, Llangiwg (PDF 158 KB)

  m.Id: 28767
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Hysbysiad Statudol - Alltwen, Godre’rgraig, Llangiwg
  mSize: 158 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/15822/hysbysiad-statudol.pdf

 • Hysbysiad Statudol – Ysgol Gyfyn Cymer Afan (PDF 32 KB)

  m.Id: 16344
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Hysbysiad Statudol – Ysgol Gyfyn Cymer Afan
  mSize: 32 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/9285/statutory-notice-welsh.pdf

 • Hysbysiad Statudol - Dwr Y Felin (DOCX 49 KB)

  m.Id: 21785
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Hysbysiad Statudol - Dwr Y Felin
  mSize: 49 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/12807/hysbysiad-statudol.docx

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete