Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Hysbysiadau a Gyhoeddwyd

Hysbysiadau Statudol Cyfredol

Rhestrir isod yr hysbysiadau statudol presennol. Nodwch y cyfnod gwrthwynebu ar bob hysbysiad statudol. Os derbynnir gwrthwynebiadau yn ystod y cyfnod gwrthwynebu, cyhoeddir adroddiad gwrthwynebu yn yr adran isod.

Mae'r dudalen hon yn ymwneud ag ail gam y broses ymgynghori i weld dogfennau eraill sy'n ymwneud â'r cynnig, ewch i'r adran dogfennau ymgynghori.

Llawrlwytho

  • Hysbysiad Statudol - Alltwen, Godre’rgraig, Llangiwg (PDF 158 KB)

Hysbysiadau Statudol blaenorols

I weld hysbysiadau blaenorol, chwilio am Adroddiad perthnasol y Cabinet

Hysbysiadau Statudol

  • Hysbysiad Statudol – Ysgol Gyfyn Cymer Afan (PDF 32 KB)
  • Hysbysiad Statudol - Dwr Y Felin (DOCX 49 KB)
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete