Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Hysbysiadau a Gyhoeddwyd

Hysbysiadau Statudol Cyfredol

Rhestrir isod yr hysbysiadau statudol presennol. Nodwch y cyfnod gwrthwynebu ar bob hysbysiad statudol. Os derbynnir gwrthwynebiadau yn ystod y cyfnod gwrthwynebu, cyhoeddir adroddiad gwrthwynebu yn yr adran isod.

Mae'r dudalen hon yn ymwneud ag ail gam y broses ymgynghori i weld dogfennau eraill sy'n ymwneud â'r cynnig, ewch i'r adran dogfennau ymgynghori.

Hysbysiad o Benderfyniad - Cynnig i sefydlu ysgol gynradd Gymraeg newydd yn Nheras Sant Ioan

Llawrlwytho

 • Hysbysiad Statudol - Sefydlu darpariaeth arbenigol newydd ar gyfer disgyblion oed cynradd ag Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig (ASA) yn Ysgol Gynradd Blaenhonddan (DOCX 54 KB)

  m.Id: 36448
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Hysbysiad Statudol - Sefydlu darpariaeth arbenigol newydd ar gyfer disgyblion oed cynradd ag Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig (ASA) yn Ysgol Gynradd Blaenhonddan
  mSize: 54 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/19027/hysbysiad-statudol-ccd-asa-blaenhonddan.docx

 • Hysbysiad Statudol - Cynnig i sefydlu Ysgol Cyfrwng Cymraeg 3-11 newydd ym Mynachlog Nedd (DOCX 60 KB)

  m.Id: 33420
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Hysbysiad Statudol - Cynnig i sefydlu Ysgol Cyfrwng Cymraeg 3-11 newydd ym Mynachlog Nedd
  mSize: 60 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/17671/hysbysiad-statudol-ysgol-gynradd-cyfrwng-cymraeg.docx

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

Hysbysiadau Statudol blaenorols

I weld hysbysiadau blaenorol, chwilio am Adroddiad perthnasol y Cabinet