Cydlynydd Anabledd – Gwasanaeth Addysg ac Ymgynghori Whitehead Ross

Darparu gwybodaeth a mynediad i wasanaethau i gefnogi rhieni a theuluoedd lle mae gan blentyn anabledd.

Ein Nod:

  • Un pwynt cyswllt ar gyfer rhieni a gweithwyr proffesiynol
  • Sicrhau bod teuluoedd sydd â phlant ag anableddau yn derbyn cefnogaeth gydlynus, wedi’i chydgysylltu
  • Cadw mewn cysylltiad ag asiantaethau atgyfeirio presennol a phosibl er mwyn helpu i ganfod teuluoedd a fyddai’n elwa o gefnogaeth

Ffôn: 01792 814708
E-bost: m.norris@npt.gov.uk

Gall atgyfeiriadau ar gyfer pob gwasanaeth gael eu gwneud trwy’r Un Pwynt Cyswllt (SPOC) 01639 686803 spoc@npt.gov.uk ac maen nhw ar gael i deuluoedd sydd ddim angen cefnogaeth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae’r holl atgyfeiriadau’n cael eu trosglwyddo i banel atgyfeirio wythnosol, a fydd yn helpu i sicrhau bod teuluoedd yn cael eu cefnogi gan y gwasanaeth sy’n cyfateb orau i’w hanghenion.