Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles

Mae 13 o aelodau etholedig ar y pwyllgor.

Mae'r Pwyllgor Craffu yn cwrdd cyn Bwrdd y Cabinet ac mae'n gyfrifol am unrhyw faterion i'w hystyried a/neu benderfyniadau, gan gynnwys cynlluniau perthnasol, strategaethau a chyllid gan Fwrdd Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles y Cabinet. Mae'r rhain yn cynnwys:    

  • Gwasanaethau Gofal Cymunedol i Oedolion
  • Pobl hŷn
  • Hybu Iechyd
  • Rheoli Tai Cyngor
  • Digartrefedd
  • Cefnogi Pobl
  • Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

I gael mwy o wybodaeth am Bwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles, dewiswch ddolen isod: