Gwylio cyfarfodydd y Cyngor drwy'r we

Beth yw Gwe-ddarllediad?

Mae camerâu fideo yn ein cyfarfodydd Cyngor yn casglu'r wybodaeth yn fyw a thrwy ddefnyddio eich cysylltiad â'r rhyngrwyd gallwch weld y cyfarfodydd yn fyw o gysur eich cartref eich hun.

Y cyfarfod nesaf y byddwn yn ei ddarlledu ar y we yw Cydbwyllgor Craffu Rhanbarth Dinas Bae Abertawe ar 15
Ionawr 2020 am 14:00

Dilynwch y ddolen isod i wylio'r gweddarllediad sy'n cael ei gynnal gan Gyngor Abertawe.