Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gwylio cyfarfodydd y Cyngor drwy'r we

Beth yw Gwe-ddarllediad?

Mae camerâu fideo yn ein cyfarfodydd Cyngor yn casglu'r wybodaeth yn fyw a thrwy ddefnyddio eich cysylltiad â'r rhyngrwyd gallwch weld y cyfarfodydd yn fyw o gysur eich cartref eich hun.

Cyd-Bwyllgor Craffu Dinas-Ranbarth Bae Abertawe

Mae'r cyfarfod hwn wedi cael ei ganslo.