Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Coronavirus (COVID-19) live updates

 • Uned Profion Covid Symudol yn dod i Bontardawe
  17 Awst, 14:32

  Mewn ymateb i cyfraddau heintio Covid yn gynyddu yn yr ardal bydd uned brofi symudol yn ymweld â Bontardawe yn ystod y diwrnodau nesaf, i gynnig opsiwn galw heibio cyfleus i gael prawf ar gyfer pobl sydd naill ai ag arwyddion ‘clasurol’ coronafeirws neu symptomau eraill y byddan nhw’n teimlo o bosib eu bod nhw’n anghyffredin iddyn nhw neu eu plentyn.

 • Neges Rhybuddio a Hysbysu COVID-19 - gwesty'r Castle Hotel, Y Parêd, Castell-nedd SA11 1RB
  02 Awst, 14:05

  Mae gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu Castell-nedd Port Talbot am i bobl fod yn ymwybodol o 4 person sydd wedi profi'n bositif yn ddiweddar am COVID-19 a fu yng ngwesty'r Castle Hotel, Y Parêd, Castell-nedd SA11 1RB ar 24 Gorffennaf 2021.

 • Neges Rhybuddio a Hysbysu COVID-19 – DJ Thomas Coaches, Parti cyn Priodas i Lerpwl
  23 Gorffennaf, 14:45

  Mae Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (POD) CNPT am i bobl fod yn ymwybodol bod 10 person a aeth i barti cyn priodas yn Lerpwl wedi profi'n bositif am COVID-19. Gyrrwyd y grŵp i Lerpwl gan D J Thomas Coaches, rhwng dydd Gwener 16 Gorffennaf a dydd Llun 19 Gorffennaf.

 • Neges Rhybuddio a Hysbysu ynghylch Covid-19 – Tafarn y Lamb and Flag, Glyn-nedd
  08 Gorffennaf, 14:02

  Mae Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu (TTP) Cyngor Castell-nedd Port Talbot am i bobl fod yn ymwybodol bod saith person y cafwyd bod Covid-19 arnynt wedi bod yn bresennol yn nhafarn y Lamb and Flag, Wellfield Place, Glyn-nedd, yn ystod eu cyfnod heintus, sef rhwng 27 Mehefin a 4 Gorffennaf, 2021.

 • Neges rhybuddio a Hysbysu COVID-19– Bar a Chaffi Ten 21, New Street, Castell-nedd SA11 1RT
  03 Gorffennaf, 15:55

  Mae gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu Castell-nedd Port Talbot am i bobl fod yn ymwybodol o 6 pherson, sydd wedi profi'n bositif yn ddiweddar iawn am COVID-19, a oedd yn mar a chaffi Ten 21, New St, Castell-nedd SA11 1RT ar 26 Mehefin 2021.

 • Gweithiwr GIG lleol a gollodd gyfeillion i Covid yn cefnogi ymgyrch frechu
  02 Gorffennaf, 17:15

  Mae gweithiwr o Ysbyty Singleton wedi gofyn am gymorth ei chydweithwyr i ddweud wrth bobl o gymunedau Du, Asiaidd ac Ethnig Lleiafrifol (BAME) am bwysigrwydd derbyn brechlyn Covid-19. Ar ôl colli dau o’i ffrindiau i’r feirws, teimlai Grace Manuputty, sy’n gweithio yn Adran Ddomestig Ysbyty Singleton ac sy’n Swyddog Pobl Ddu cangen Abertawe o Unsain, fod rhaid iddi weithredu.

 • Mwy o alarwyr yn cael mynd i gladdedigaethau
  21 Mehefin, 14:33

  Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi cyhoeddi fod y nifer o bobl sy’n gallu mynychu claddedigaethau yn y fwrdeistref sirol yn mynd i godi o 20 i 30 o 21 Mehefin 2021, yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru.

 • Neges Rhybuddio a Hysbysu am Covid-19 – Tafarn y Queen of Hearts, Cwmgors, Rhydaman
  19 Mehefin, 14:04

  Mae Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (TTP) Castell-nedd Port Talbot am i bobl fod yn ymwybodol bod person y cadarnhawyd bod Covid-19 arnynt wedi ymweld â Thafarn y Queen of Hearts, Cwmgors, Rhydaman, SA18 1PT ar 10, 11, 13 ac 14 Mehefin, 2021.

 • Canslo Ffair Castell-nedd 2021
  09 Mehefin, 16:00

  Mae Ffair Fedi eiconig Castell-nedd, sydd wedi cael ei chynnal ers dros 700 mlynedd, wedi’i chanslo eleni oherwydd pandemig coronafeirws.

 • Cerbyd brechu teithiol yn ymweld â Mosg Port Talbot
  25 Mai, 10:25

  Mae’n fawr, mae’n amlwg ac mae’n dod yn olygfa gyfarwydd ym Mae Abertawe, a bellach mae’r Imbiwlans, y clinig brechu ar olwynion, wedi galw ym Mosg Port Talbot.