Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Treth y Cyngor - Cyngor Coronafeirws

Mae'n bwysig, os nad yw eich amgylchiadau wedi newid, eich bod yn parhau i dalu eich treth gyngor yn fisol. Bydd y swm y mae angen i chi ei dalu ar waelod eich bil diweddaraf.

Gael help i dalu

Deallwn y gall rhai o'n cwsmeriaid fod yn wynebu anawsterau ariannol o ganlyniad i coronafeirws.

Cymorth Dreth y Cyngor

Os ydych am hawlio cymorth i dalu eich Treth y Cyngor drwy gymorth Treth y Cyngor sydd yn ddisgownt sy'n dibynnu ar brawf modd yn seiliedig ar eich incwm a'ch cynilion, ffoniwch 01639 686838 neu e-bostiwch housing.benefits@npt.gov.uk