Covid-19 – Hawliau Tramwy Cyhoeddus ar gau

O ganlyniad i gyflwyno'r rheoliadau newydd (Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020), ac i gydymffurfio â chanllawiau cadw pellter cymdeithasol, mae'r Hawliau Tramwy Cyhoeddus isod ar gau dros dro.

Dim ond llwybrau troed lle mae risg uwch o ledaenu’r clefyd sydd wedi'u cau. Yn anffodus, rydym yn cydnabod y bydd cau llwybrau troed o'r fath yn cyfyngu mynediad pobl i gefn gwlad, fodd bynnag, mesurau dros dro yw'r rhain sydd wedi'u rhoi ar waith i ddiogelu pobl leol, gan gynnwys y rheini sy'n gweithio ac yn byw ar ffermydd, felly gofynnwn am eich dealltwriaeth yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Tir Ffermio - cofiwch nad oes gan ein ffermwyr unrhyw ddewis o ran ble/sut y maen nhw'n gweithio ac mae'r gwanwyn/haf yn gyfnod arbennig o brysur iddyn nhw. Maen nhw hefyd yn debygol o fod yn byw mewn adeiladau sy'n agos at lwybrau. Rydym yn cydnabod bod opsiynau ar gyfer ymarfer corff yn fwy cyfyngedig ar hyn o bryd, sy'n rhoi mwy o bwysau ar lwybrau sy'n mynd trwy dir fferm, felly gofynnwn i chi gadw mesurau cadw pellter cymdeithasol llym a defnyddio’r llwybrau troed sy'n parhau i fod ar agor.Cyfeiriwch at ein hysbysiad ymgynghorol y gall tirfeddianwyr ei ddefnyddio i atgoffa defnyddwyr o ofynion cadw pellter cymdeithasol. Mae angen i ni weithio gyda'n gilydd i gadw cynifer o lwybrau troed ar agor ag y gallwn.

Hysbysiad ymgynghorol y gall tirfeddianwyr ei lawrlwytho a ddefnyddio:

Lawrlwytho
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Hawl tramwy Cyhoeddus Covid 19
68 KB
pdf COVID 19 Public Access Sign (Welsh)
209 KB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus ar gau:

Cyfeirnod HTC Plwyf (Rhif) Ward Hysbysiad Safle (Yn Saesneg) Map (Yn Saesneg)
14/5/5 Cilybebyll (14) Alltwen Gwelwch hysbysiad safle Gwelwch map
14/6.Y-Y-M Cilybebyll (14) Alltwen/Rhos Gwelwch hysbysiad safle Gwelwch map
14/39/5-6 Cilybebyll (14) Alltwen/Rhos Gwelwch hysbysiad safle Gwelwch map
14/33/1 Cilybebyll (14) Rhos Gwelwch hysbysiad safle Gwelwch map
13.PT/1 Cwmafan (13) Bryn and Cwmavon Gwelwch hysbysiad safle Gwelwch map
21/20/1 Blaenhonddan (21) Cadoxton Gwelwch hysbysiad safle Gwelwch map
9/90.PT-2 Margam (9)  Margam Gwelwch hysbysiad safle Gwelwch map
9/55.PT/3 Margam (9)  Margam Gwelwch hysbysiad safle Gwelwch map
9/97.PT/2 Margam (9)  Margam Gwelwch hysbysiad safle Gwelwch map
9/77.PT/2 Margam (9)  Margam Gwelwch hysbysiad safle Gwelwch map
9/5.Mid.Glam/3 Margam (9)  Margam Gwelwch hysbysiad safle Gwelwch map
9/6.Mid.Glam/1 Margam (9)  Margam Gwelwch hysbysiad safle Gwelwch map
40/2/1 Port Talbot (40) Port Talbot Gwelwch hysbysiad safle Gwelwch map
36.PT/1 Taibach (36) Taibach Gwelwch hysbysiad safle Gwelwch map
39/41.PT/2-4 Taibach (39) Taibach Gwelwch hysbysiad safle Gwelwch map
39/42.PT/1 Taibach (39) Taibach Gwelwch hysbysiad safle Gwelwch map
51/5/2 Tonna (51) Tonna Gwelwch hysbysiad safle Gwelwch map

Cau Arall

Cyfeirnod HTC Plwyf (Rhif) Ward Hysbysiad Safle (Yn Saesneg) Map (Yn Saesneg)
30/35.N.Hi/1 Glynnedd (30) Glynnedd Gwelwch hysbysiad safle Gwelwch map
14/20/1 Cilybebyll (14) Alltwen/Rhos Gwelch hysbysiad safle Gwelwch map