Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Argaeledd Tir Tai

Mae'r Astudiaethau'n rhan o'r sylfaen o dystiolaeth ar gyfer Cynlluniau Datblygu Lleol. Mae'r Astudiaethau:

 • Yn darparu datganiad ynghylch y tir tai sydd ar gael ar gyfer cynllunio a rheoli datblygu; a
 • Lle nodir bod cyflenwad annigonol, yn amlinellu beth mae'r awdurdod cynllunio lleol yn ei wneud mewn ymateb i'r diffyg.

Mae'r Astudiaethau hefyd yn darparu gwybodaeth ynghylch:

 • Cwblhau tai;
 • Argaeledd tir ar dir a ddatblygwyd yn flaenorol; ac
 • Argaeledd tir ar safleoedd lle mae risg llifogydd.

Astudiaethau ar y cyd o Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2020

Yn dilyn penderfyniad Julie James, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, i ddirymu Cyngor Technegol Nodyn 1: Astudiaeth Argaeledd Tir ar y Cyd ar gyfer Tai, ni fydd y Cyngor yn bwrw ymlaen â JHLAS 2020.

Adroddir ar fonitro cyflenwi tai yn Adroddiad Monitro Blynyddol y Cynllun Datblygu Lleol, a fydd yn cael ei gyhoeddi ym mis Hydref 2020.

Astudiaethau Blaenorol

Mae JHLAS diweddaraf 2019 yn dod i'r casgliad bod gan y Cyngor gyflenwad tir o 4.5 mlynedd.

[Gan fod y Cyngor wedi cyflwyno tystiolaeth o gyflenwad tir 5.5 mlynedd yn ystod Archwiliad y CDLl, ni chynhaliwyd JHLAS ar wahân yn 2015].

Astudiaethau Blaenorol

 • Astudiaeth ar y cyd ar Argaeledd Tir ar gyfer Tai - 2019 (Yn Saesneg) (PDF 2.58 MB)

  m.Id: 20429
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Astudiaeth ar y cyd ar Argaeledd Tir ar gyfer Tai - 2019 (Yn Saesneg)
  mSize: 2.58 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/12342/jhlasfinalreport2019.pdf

 • Astudiaeth ar y cyd ar Argaeledd Tir ar gyfer Tai - 2018 (Yn Saesneg) (PDF 1.83 MB)

  m.Id: 16577
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Astudiaeth ar y cyd ar Argaeledd Tir ar gyfer Tai - 2018 (Yn Saesneg)
  mSize: 1.83 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/9422/jhlas_final_july18.pdf

 • Astudiaeth ar y cyd ar Argaeledd Tir ar gyfer Tai - 2017 (Yn Saesneg) (PDF 3.07 MB)

  m.Id: 15557
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Astudiaeth ar y cyd ar Argaeledd Tir ar gyfer Tai - 2017 (Yn Saesneg)
  mSize: 3.07 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/8667/jhlas_2017_final.pdf

 • Astudiaeth ar y cyd ar Argaeledd Tir ar gyfer Tai - 2016 (Yn Saesneg) (PDF 6.28 MB)

  m.Id: 15556
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Astudiaeth ar y cyd ar Argaeledd Tir ar gyfer Tai - 2016 (Yn Saesneg)
  mSize: 6.28 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/8666/jhlas_2016_final.pdf

 • Astudiaeth ar y cyd ar Argaeledd Tir ar gyfer Tai – 2014 (Yn Saesneg) (PDF 242 KB)

  m.Id: 15555
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Astudiaeth ar y cyd ar Argaeledd Tir ar gyfer Tai – 2014 (Yn Saesneg)
  mSize: 242 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/8665/jhlas_2014_final.pdf

 • Astudiaeth ar y cyd ar Argaeledd Tir ar gyfer Tai – 2013 (Yn Saesneg) (PDF 259 KB)

  m.Id: 15554
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Astudiaeth ar y cyd ar Argaeledd Tir ar gyfer Tai – 2013 (Yn Saesneg)
  mSize: 259 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/8664/jhlas_2013_final.pdf

 • Astudiaeth ar y cyd ar Argaeledd Tir ar gyfer Tai – 2012 (Yn Saesneg) (PDF 197 KB)

  m.Id: 15553
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Astudiaeth ar y cyd ar Argaeledd Tir ar gyfer Tai – 2012 (Yn Saesneg)
  mSize: 197 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/8663/jhlas_2012_final.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete