Argaeledd Tir Tai

Mae'r Astudiaethau'n rhan o'r sylfaen o dystiolaeth ar gyfer Cynlluniau Datblygu Lleol. Mae'r Astudiaethau:

  • Yn darparu datganiad ynghylch y tir tai sydd ar gael ar gyfer cynllunio a rheoli datblygu; a
  • Lle nodir bod cyflenwad annigonol, yn amlinellu beth mae'r awdurdod cynllunio lleol yn ei wneud mewn ymateb i'r diffyg.

Mae'r Astudiaethau hefyd yn darparu gwybodaeth ynghylch:

  • Cwblhau tai;
  • Argaeledd tir ar dir a ddatblygwyd yn flaenorol; ac
  • Argaeledd tir ar safleoedd lle mae risg llifogydd.

Astudiaethau ar y cyd o Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2020

Yn dilyn penderfyniad Julie James, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, i ddirymu Cyngor Technegol Nodyn 1: Astudiaeth Argaeledd Tir ar y Cyd ar gyfer Tai, ni fydd y Cyngor yn bwrw ymlaen â JHLAS 2020.

Adroddir ar fonitro cyflenwi tai yn Adroddiad Monitro Blynyddol y Cynllun Datblygu Lleol, a fydd yn cael ei gyhoeddi ym mis Hydref 2020.

Astudiaethau Blaenorol

Mae JHLAS diweddaraf 2019 yn dod i'r casgliad bod gan y Cyngor gyflenwad tir o 4.5 mlynedd.

[Gan fod y Cyngor wedi cyflwyno tystiolaeth o gyflenwad tir 5.5 mlynedd yn ystod Archwiliad y CDLl, ni chynhaliwyd JHLAS ar wahân yn 2015].

Astudiaethau Blaenorol
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Astudiaeth ar y cyd ar Argaeledd Tir ar gyfer Tai - 2019 (Yn Saesneg)
2.58 MB
pdf Astudiaeth ar y cyd ar Argaeledd Tir ar gyfer Tai - 2018 (Yn Saesneg)
1.83 MB
pdf Astudiaeth ar y cyd ar Argaeledd Tir ar gyfer Tai - 2017 (Yn Saesneg)
3.07 MB
pdf Astudiaeth ar y cyd ar Argaeledd Tir ar gyfer Tai - 2016 (Yn Saesneg)
6.28 MB
pdf Astudiaeth ar y cyd ar Argaeledd Tir ar gyfer Tai – 2014 (Yn Saesneg)
242 KB
pdf Astudiaeth ar y cyd ar Argaeledd Tir ar gyfer Tai – 2013 (Yn Saesneg)
259 KB
pdf Astudiaeth ar y cyd ar Argaeledd Tir ar gyfer Tai – 2012 (Yn Saesneg)
197 KB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete