Oriau Agor Y Pasg

Mae'r holl ganolfannau dinesig (Canolfan Ddinesig Castell-nedd, Canolfan Ddinesig Port Talbot ac Y Ceiau) yn parhau ar gau i'r cyhoedd

Oriau agored y Ganolfan Gyswllt

Mae ein canolfan gyswllt ar gau ddydd Gwener 2 Ebrill (Dydd Gwener y Groglith) a Dydd Llun 5 Ebrill (Dydd Llun y Pasg).

Dyddiad Oriau agored
Dydd Gwener 2 Ebrill (Dydd Gwener y Groglith) Ar gau
Dydd Llun 5 Ebrill (dydd Llun y Pasg) Ar gau
Dydd Mawrth 6 Ebrill Oriau agored arferol 8.30am-5pm

 

Y tu allan i'r oriau hyn ac yn ystod gwyliau cyhoeddus, mae'r rhifau ffôn brys canlynol yn unig ar gael:

Help mewn argyfwng yn y Nos, ar benwythnosau a gwyliau banc

Gwasanaeth Rhif Ffôn
Gwasanaethau Cymdeithasol (gan gynnwys amddiffyn plant) (01639) 895 455
Argyfyngau eraill (01639) 686 868