Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

CPC gyrrwr

Yn 2003 pasiodd yr Undeb Ewropeaidd gyfarwyddeb y Dystysgrif Cymhwysedd Proffesiynol (CPC). Mae hyn yn effeithio ar bob gyrrwr newydd gan ei fod yn cyflwyno cymhwyster cychwynnol newydd a hefyd yn effeithio ar yrwyr LGV a PCV proffesiynol cyfredol.

Bydd yn rhaid i bob gyrrwr, newydd a phresennol, ymgymryd â 35 awr o hyfforddiant bob pum mlynedd i sicrhau bod eu CPC Gyrwyr yn gyfredol. Gelwir hyn yn Hyfforddiant Cyfnodol.

Daeth cyfarwyddeb yr UE i rym ar 10 Medi 2008 ar gyfer y sector PCV a 10 Medi 2009 ar gyfer y sector LGV. Mae yna gyfnod o ras o bum mlynedd ar gyfer pob categori, ac mae'n ofynnol i yrwyr gwblhau cyn 2013 a 2014 yn y drefn honno.

Mae Hyfforddiant Cyfnodol wedi'i gynllunio i gadarnhau, ac ehangu ar wybodaeth a sgiliau presennol pob gyrrwr i sicrhau eu bod yn parhau i fod yn yrwyr diogel, cwrtais ac effeithlon o ran tanwydd.

Bydd hefyd yn galluogi gyrwyr i gael y wybodaeth ddiweddaraf am reoliadau sy'n newid yn barhaus ac elwa ar hyfforddiant trwy gydol eu gyrfa.

Mae cofnod gyrwyr CPC yn cael eu cynnal yn electronig a chaiff pob cyfnod o hyfforddiant ei gyflwyno gan y darparwr hyfforddiant a'i fewngofnodi mewn cronfa ddata ganolog. Ar ôl cyrraedd y 35 awr o hyfforddiant, bydd Cerdyn Cymhwyster Gyrrwr yn cael ei gynhyrchu'n awtomatig gan DVLA a'i roi i'r gyrrwr.

Dim ond cyrsiau sydd wedi'u cymeradwyo - ac sy'n cael eu cyflwyno gan ganolfan hyfforddi sydd wedi'u cymeradwyo gan yr Uned Cymeradwyo ar y Cyd ar gyfer Hyfforddiant Cyfnodol (JAUPT), fydd yn cyfrif tuag at y gofyniad Hyfforddiant Cyfnodol.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd wedi'i gymeradwyo gan yr Uned Cymeradwyo ar y Cyd ar gyfer Hyfforddiant Cyfnodol.

Cost: £ 63.25 y pen / y modiwl £86.25

Ar hyn o bryd mae cyrsiau yn y broses o ailstrwythuro a byddant ar gael i'w cyflwyno cyn bo hir.