Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Amcanion y polisi hwn

  • Nodi sut y bydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn cyflawni ei rwymedigaethau tuag at ddiogelu plant ac oedolion sydd mewn perygl;
  • Rhoi sicrwydd i'r cyhoedd, cynghorwyr, gweithwyr, gwirfoddolwyr a phobl sy'n gwneud gwaith ar ran y cyngor bod trefniadau cadarn ar waith i ddiogelu plant ac oedolion sydd mewn perygl.