Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cyfarwyddeb Offer Mesur

Er mwyn adlewyrchu'r costau ychwanegol sy'n gysylltiedig ag archwilio, profi a dogfennu a chynnal statws corff nodedig y COM, dylid codi taliadau ychwanegol ar ddosbarthiadau penodol o offer sy'n cael eu cynnwys yn y COM, fel a ganlyn:

  • Cyfradd bob awr - £93.86 + TAW

Sylwer: Bydd ffïoedd yn cynyddu ar gyfer asesiad cydymffurfio â'r COM cychwynnol, ond nid ar gyfer ailwirio ar ôl hynny.

Cyfarwyddeb Offer Mesur Ffi 2022/23  TAW?
Cyfansymwyr toredig awtomatig, pontydd pwyso rheilffyrdd awtomatig, peiriannau pwyso awtomatig, offer llenwi grafimetrig a chludfeltiau pwyso awtomatig. Dim tâl ychwanegol Oes
Mesuryddion dŵr oer Dim tâl ychwanegol Oes
Offer mesur ar gyfer tanwydd hylif ac ireidiau Tâl ychwanegol o 10% Oes
Offer mesur ar gyfer tanwydd hylif a ddosberthir o danceri ffordd Tâl ychwanegol o 10% Oes
Mesurau gweini cyfeintiau Tâl ychwanegol o 25% Oes
Mesurau hyd deunydd Tâl ychwanegol o 25% Oes