Cyfarwyddeb Offer Mesur

Er mwyn adlewyrchu'r costau ychwanegol sy'n gysylltiedig ag archwilio, profi a dogfennu a chynnal statws corff nodedig y COM, dylid codi taliadau ychwanegol ar ddosbarthiadau penodol o offer sy'n cael eu cynnwys yn y COM, fel a ganlyn:

  Tâl (£) Agored i TAW
Cyfradd bob awr  89.71 Ie

 Sylwer: Bydd ffïoedd yn cynyddu ar gyfer asesiad cydymffurfio â'r COM cychwynnol, ond nid ar gyfer ailwirio ar ôl hynny.