Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Tanwydd Hylif ac Ireidiau

Offer Mesur ar gyfer Tanwydd Hylif ac Ireidiau

 

Ffi (£)

Ychwanegir TAW
  • Math o gynhwysydd (heb ei is-rannu)                                              
82.10 + TAW
  • y ffroenell gyntaf a brofir, fesul safle
  • pob ffroenell ychwanegol a brofir
  • profi cyfarpar trydanol amgantol
    ar ymweliad ar wahân (fesul safle)      

133.92
82.27
90.34

 

  Oes - oni bai y daw o dan Reoliadau Offer Mesur (Gofynion CEE) 1988

  • Profi derbynnydd cardiau credyd
    (yr uned, beth bynnag yw nifer y slotiau/ffroenellau/pympiau)
90.34 +TAW