Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Canlyniad eich Cwyn

Os ydym ym ymchwilio i'ch cwyn yn ffurfiol, byddwn yn rhoi gwybod i chi am yr hyn rydym yn ei ddarganfod drwy ddefnyddio'r dull cyfathrebu y penderfynwyd arno. Os oes angen, byddwn yn cynhyrchu adroddiad hirach. Byddwn yn esbonio sut a pham rydym wedi dod i'n casgliadau.

Os ydym yn darganfod bod yr adran gwasanaeth wedi gwneud rhywbeth o'i le, byddwn yn dweud wrthych beth aeth o'i le a pham.

Os ydym yn canfod bod diffyg yn ein systemau neu'r ffordd rydym yn gwneud pethau, byddwn yn esbonio beth ydyw a sut rydym yn bwriadu newid pethau er mwyn ei atal rhag digwydd eto.

Os ydym wedi gwneud rhywbeth o'i le, byddwn bob amser yn ymddiheuro.