Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Atodiad 3

Amserlen Ddigwyddiadau ar gyfer Ysgolion Cymunedol Derbyniadau i Ddosbarthiadau Meithrin 2021/22

5 Hydref 2020

Dosbarthu ffurflenni cais i rieni.

Dylid dychwelyd ffurflenni cais at: Mrs H Lewis, Swyddog Derbyniadau Ysgolion, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell- nedd Port Talbot, Canolfan Ddinesig Port Talbot, Port Talbot SA13 1PJ

22 Mawrth 2021

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais am dderbyn Prosesu ceisiadau

14 Mai 2021

Rhoddir gwybod i rieni ac ysgolion am ddyraniad lleoedd meithrin.