Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Atodiad 1

Amserlen y Camau Ysgolion Cymunedol Derbyniadau i Addysg Uwchradd a Chweched Dosbarth 2022/23

4 Hydref 2021

Ffurflenni cais/prosbectws ysgol/llawlyfr gwybodaeth i rieni yn cael eu dosbarthu i rieni. Mae gan rieni pobl ifanc sy'n dechrau mewn ysgol newydd (Blwyddyn 7) o leiaf 6 wythnos i wneud cais am le mewn ysgol o'u dewis.

Dylid dychwelyd ffurflenni cais at: Mrs H Lewis, Swyddog Derbyniadau Ysgolion, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell- nedd Port Talbot, Canolfan Ddinesig Port Talbot, Port Talbot SA13 1PJ

26 Tachwedd 2021

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais am dderbyn Prosesu ceisiadau

1 Chwefror 2022

Cadarnhau lleoedd plant â datganiad o anghenion addysgol arbennig.

1 Mawrth 2022

Rhoddir gwybod i rieni ac ysgolion am ddyraniad lleoedd ysgolion uwchradd i ddisgyblion prif ffrwd.

25 Mawrth 2022

Apeliadau yn erbyn gwrthod lle