Hepgor gwe-lywio

Zinio - cylchgronau digidol

Zinio - cylchgronau digidol o'ch llyfrgell

Zinio magazine service

Gwasanaeth cylchgronau Zinio

Gwasanaeth cylchgronau digidol yw Zinio sy'n cyrchu cylchgronau poblogaidd ac adloniadol. Mae Zinio'n cynnig ffordd gyflym a hawdd i gwsmeriaid y llyfrgell ddarllen copïau digidol o'u hoff gylchgronau. Drwy ddefnyddio cyfrifiadur, Mac neu ddyfais symudol, gall ein cwsmeriaid gyrchu cylchgronau digidol sydd wedi'u dewis gan Lyfrgelloedd CNPT.

Gallwch gyrchu Zinio drwy gofrestru ar gyfer cyfrif, gan ddefnyddio rhif eich cerdyn llyfrgell. Gallwch gyrchu Zinio yn unrhyw un o lyfrgelloedd CNPT, gartref neu wrth fynd o le i le.
Mae'r cylchgronau sydd ar gael ar hyn o bryd yn cynnwys BBC Good Food, Cosmopolitan, NME, Marie Claire, Men's Health a llawer mwy.

Mae'n rhaid defnyddio meddalwedd Zinio Reader 4 gyda rhai cylchgronau. Mae'r feddalwedd yma'n golygu eich bod yn gallu darllen eich cylchgrawn all-lein. Gallwch lawrlwytho Zinio Reader 4 yma.

Os oes gennych ffôn symudol neu ddyfais tabled, mae apps ar gael ar gyfer iPad, iPhone ac Android. Mae mwy o wybodaeth am yr apps hyn ar gael yma.
Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am gofrestru ar gyfer Zinio a'i ddefnyddio isod.

Zinio magazine service - user guide
File type Document File size
pdf NPT Libraries - an user guide to Zinio 988 KB