Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Jiwbilî Platinwm y Frenhines 2022

Logo - Jiwbili Platinwm y Frenhines

Eleni, yn 2022, Ei Mawrhydi’r Frenhines fydd y Frenhines Brydeinig gyntaf i ddathlu Jiwbilî Platinwm, gan nodi 70 mlynedd ar yr orsedd.

Bydd dathliadau blwyddyn o hyd wrth i gymunedau a phobl ddod ynghyd i ddathlu teyrnasiad hanesyddol Brenhines Elizabeth II.

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Arglwydd Raglaw Gorllewin Morgannwg.

Plannu coeden ar gyfer y Jiwbilî

Llyfr Dathlu ar gyfer Jiwbilî Platinwm Ei Mawrhydi Brenhines Elisabeth II