Cymhwysedd

Ar gyfer etholiadau lleol, rhaid eich bod:

Cofrestru i bleidleisio

Sicrhewch eich bod wedi cofrestru i bleidleisio

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru pleidleiswyr – dydd Mawrth 7 Mehefin.
Cofiwch y gall pobl ifanc 16 ac 17 oed bleidleisio mewn etholiadau lleol erbyn hyn.

Gallwch wirio a ydych wedi cofrestru i bleidleisio drwy e-bostio elections@npt.gov.uk

Mae'n cymryd llai na 3 munud i gofrestru ar-lein. Mae'n helpu i gael eich rhif Yswiriant Gwladol wrth law - gallwch ddod o hyd iddo ar eich slip cyflog, eich P60, neu lythyrau am dreth, pensiynau a budd-daliadau.

Gall pleidleiswyr hefyd gofrestru drwy ffonio 01639 763330.

Peidiwch â gadael cofrestru tan y funud olaf, rhag ofn y bydd gennych unrhyw broblemau.