Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Beth mae Cynghorau'n ei wneud?

Mae cynghorau'n darparu amrywiaeth o wasanaethau i'w cymunedau. Mae rhai yn statudol, sy'n golygu bod yn rhaid eu darparu - mae'r rhain yn cynnwys casglu sbwriel a llyfrgelloedd.

Mae eraill yn rheoleiddiol. Rhaid darparu'r gwasanaethau hyn hefyd ac maent yn cynnwys cynllunio a rheoli datblygiad tir ac eiddo, a thrwyddedu mangreoedd neu dacsis er enghraifft.

Yn olaf, mae gwasanaethau dewisol y gall cynghorau ddewis eu darparu, megis hyrwyddo twristiaeth.

Dyma rai enghreifftiau o'r hyn y mae eich cyngor yn gyfrifol amdano:

 • Addysg - Ysgolion a chludiant i'r ysgol
 • Tai - Strategaethau, cyngor, darpariaeth a gweinyddu budd-daliadau
 • Gwasanaethau Cymdeithasol - Gofalu am blant, pobl hŷn a phobl anabl a'u hamddiffyn
 • Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Cynnal a chadw ffyrdd, rheoli traffig a chynllunio, enwi strydoedd
 • Rheoli Gwastraff - Casglu sbwriel, ailgylchu a thipio anghyfreithlon
 • Gwasanaethau Hamdden a Diwylliannol - Llyfrgelloedd, amgueddfeydd, canolfannau hamdden a'r celfyddydau
 • Diogelu defnyddwyr - Safonau Masnach
 • Gwasanaethau amgylcheddol - Diogelwch bwyd, rheoli llygredd
 • Cynllunio - Cynllunio datblygu a rheoli datblygu
 • Datblygu Economaidd - Denu busnesau newydd, hyrwyddo hamdden a thwristiaeth
 • Cynllunio rhag Argyfyngau - Rhag ofn y bydd argyfyngau fel llifogydd, clefydau neu ymosodiadau terfysgol