Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Datganiad Ariannol - Cyfrifon Taladwy a Di-dâl Rheoliadau Adeiladau Datganiad Ariannol 2021/22

Incwm Taladwy £ Di-dâl £ Cyfanswm £
Taliadau Rheoliadau Adeiladu 220,520 0 220,520
Incwm Amrywiol 63,062 0 63,062
Cyfanswm Incwm 283,582 0 283,582
Gwariant Taladwy £ Di-dâl £ Cyfanswm £
Gweithwyr 258,794 110,912 369,705
Adeiladau 0 0 0
Cludiant 4,631 1,985 6,616
Cyflenwadau a Gwasanaethau 31,392 13,454 44,846
Taliadau Trydydd Parti 0 0 0
Gwasanaethau Cymorth 46,383 19,878 66,261
Cyfanswm Gwariant 341,200 146,228 487,428
(Diffyg)/Gwarged am y flwyddyn 57,618 146,228 203,846

Cymeradwywyd gan: 

Swyddog Adran 151

(Swyddog Adran 151)

Dyddiad: 02/11/22