Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Datganiad Ariannol - Cyfrifon Taladwy a Di-dâl Rheoliadau Adeiladau Datganiad Ariannol 2020/21

Incwm Taladwy £ Di-dâl £ Cyfanswm £
Taliadau Rheoliadau Adeiladu 288,705 0 288,705
Incwm Amrywiol 52,834 0 52,834
Cyfanswm Incwm 341,539 0 341,539
Gwariant Taladwy £ Di-dâl £ Cyfanswm £
Gweithwyr 271,641 116,418 388,059
Adeiladau 0 0 0
Cludiant 2,619 1,123 3,742
Cyflenwadau a Gwasanaethau 27,036 11,587 38,623
Taliadau Trydydd Parti 0 0 0
Gwasanaethau Cymorth 54,990 23,567 78,557
Cyfanswm Gwariant 356,287 152,694 508,981
(Diffyg)/Gwarged am y flwyddyn 14,748 152,694 167,442

Cymeradwywyd gan:  

Swyddog Adran 151

(Swyddog Adran 151)

Dyddiad: 02/11/22