Tîm Ailalluogi

Mae'r Tîm Ailalluogi yn cyflwyno rhaglen asesu a therapi i alluogi pobl, cyn belled â phosib, i adennill eu sgiliau a'u hannibyniaeth yn ogystal â darparu lefel addas o gefnogaeth gydag anghenion o ddydd i ddydd.

Mae'r gwasanaeth ar gael i oedolion sydd fel arfer yn byw yn annibynnol yn y cartref, ond sydd efallai, am amrywiaeth o resymau, wedi colli'r gallu corfforol neu'r hyder i gyflawni tasgau byw o ddydd i ddydd.

Gall Ailalluogi helpu pobl i:

  • wella ansawdd eu bywyd
  • cadw neu adennill sgiliau bywyd pob dydd
  • adennill neu wella eu hyder
  • gwella eu dewisiadau sy'n ymwneud â bywyd pob dydd
  • parhau i fyw yn eu cartrefi
  • angen llai o ofal a chefnogaeth barhaus

Mae un pwynt cyswllt i bobl y mae angen cefnogaeth arnynt gan y gwasanaeth. Gelwir hyn yn Borth CNPT

Llawrllwythio
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Taflen Tim Ailalluogi
141 KB