Tîm Cefnogaeth Synhwyraidd

Gwasanaeth i bobl sydd â nam ar eu golwg, sy'n fyddar, neu â nam ar eu clyw, neu sy'n fyddarddall (neu â nam ar ddau synnwyr – cyfuniad arwyddocaol o nam ar y clyw a'r golwg) yw'r Tîm Cefnogaeth Synhwyraidd. Rydym yn cefnogi plant ac oedolion ag anableddau synhwyraidd.

Efallai mai ein gwasanaethau fydd yr unig gymorth y mae ei hangen arnoch neu gallant fod yn rhan o becyn gofal sy'n cynnwys gwasanaethau eraill gan y TAC.

Gallwn hefyd weithio ochr yn ochr â gwasanaethau neu grwpiau eraill i geisio cyflawni'r canlyniad gorau posib i chi.

Manteision Cefnogaeth Synhwyraidd:

  • asesiadau ymarferol a gwybodaeth
  • hyrwyddo annibyniaeth a diogelwch
  • gwella ansawdd bywyd
  • gwella eich dewis a'ch rheolaeth
  • eich galluogi i gael mynediad i wasanaethau eraill
  • sgiliau cyfathrebu

Mae un pwynt cyswllt i bobl y mae angen cefnogaeth arnynt gan y gwasanaeth. Gelwir hyn yn Borth CNPT

Llawrllwythio
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Taflen Tim Cefnogaeth Synhwyraidd
117 KB