Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

pleidlais ddirprwy drwy'r post

Pleidlais bost drwy ddirprwy

Dim ond etholwyr sydd wedi'u cofrestru'n unigol sydd â hawl i wneud cais am bleidlais bost drwy ddirprwy, ac mae'n rhaid i'r dirprwy sydd â'r bleidlais bost fod wedi'i gofrestru'n unigol hefyd.

Os oes pleidlais bost drwy ddirprwy ar waith gennych, bydd pleidlais drwy'r post yn cael ei hanfon at eich dirprwy ar gyfer yr etholiadau rydych yn gymwys amdanynt. Caiff pleidleisiau drwy'r post eu hanfon fel arfer oddeutu deng niwrnod cyn diwrnod yr etholiad - mae angen i'ch dirprwy sicrhau ei bod yn cael ei hanfon yn ôl fel ei bod yn cyrraedd erbyn diwedd y cyfnod pleidleisio (sef 10pm ar ddiwrnod yr etholiad). Os yw'n cyrraedd yn hwyrach na hyn, ni chaiff eich pleidlais ei chyfrif.

Bydd angen i'r dirprwy gwblhau'r pleidlais drwy'r post yn unol â'r cyfarwyddiadau amgaeëdig, ac ar y datganiad diogelwch, bydd angen iddo ddarparu eiddyddiad geni a'i lofnod (fel y gwnaeth ar y ffurflen gais wreiddiol). Ar ôl ei chwblhau, dylent ei phostio cyn gynted â phosib i ganiatáu digon o amser iddi i'n cyrraedd.

Sylwer, hyd yn oed os ydych yn newid eich meddwl ar ddiwrnod yr etholiad am ganiatáu i'ch dirprwy bleidleisio ar eich rhan, ni fyddwch yn gallu pleidleisio yn eich gorsaf bleidleisio ar y diwrnod pleidleisio os rhoddwyd pleidlais drwy'r post i'ch dirprwy.