Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Datganiad o Gyfrifon 2014-2015

Datganiad o Gyfrifon 2014-2015

Datganiad Cyfrifon yn grynodeb statudol ar materion ariannol y Cyngor ar gyfer y flwyddyn ariannol ac yn cael ei baratoi yn ôl Cod Ymarfer Cyfrifo llywodraeth leol.  Eu pwrpas yw rhoi etholwyr, rhai sy'n talu trethi a godir yn lleol ac yn codi tâl, aelodau o'r awdurdod, gweithwyr a phartïon eraill sydd â diddordeb, gwybodaeth glir am sefyllfa ariannol yr awdurdod.

 

Lawrlwytho

  • Cyfrifon Terfynol Amlosgfa Margam 2014/2015 (PDF 78 KB)
  • Final Statement of Accounts 2014-2015 (PDF 1.03 MB)
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete