Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Datganiad o Gyfrifon 2014-2015

Datganiad o Gyfrifon 2014-2015

Datganiad Cyfrifon yn grynodeb statudol ar materion ariannol y Cyngor ar gyfer y flwyddyn ariannol ac yn cael ei baratoi yn ôl Cod Ymarfer Cyfrifo llywodraeth leol.  Eu pwrpas yw rhoi etholwyr, rhai sy'n talu trethi a godir yn lleol ac yn codi tâl, aelodau o'r awdurdod, gweithwyr a phartïon eraill sydd â diddordeb, gwybodaeth glir am sefyllfa ariannol yr awdurdod.

 

Lawrlwytho

 • Cyfrifon Terfynol Amlosgfa Margam 2014/2015 (PDF 78 KB)

  m.Id: 11419
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cyfrifon Terfynol Amlosgfa Margam 2014/2015
  mSize: 78 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/5298/margam_crem_signed_accounts_2014_2015.pdf

 • Final Statement of Accounts 2014-2015 (PDF 1.03 MB)

  m.Id: 11418
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Final Statement of Accounts 2014-2015
  mSize: 1.03 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/5297/final_statement_of_accounts_2014_2015.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete