Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Teithio Llesol

Ystyr 'Teithio Llesol’ yw cerdded a beicio er mwyn cyrraedd cyrchfan (enw arall ar hyn yw ‘teithiau â phwrpas’), ac mae’n cynnwys teithiau i’r ysgol, i’r gwaith, neu i gyrchu siopau neu wasanaethau. Nid yw teithio llesol yn cynnwys cerdded a beicio hamdden. Mae teithio llesol yn bwysig i hybu ffyrdd iachach o fyw a lleihau effeithiau negyddol traffig ar gymdogaethau a chymunedau.

Yng Nghymru mae’n gyfreithiol ofynnol cynhyrchu Map o’r Rhwydwaith Teithio Llesol (ATNM), sy’n dangos ble mae llwybrau cerdded a beicio eisoes yn bodoli (Llwybrau Presennol) a ble rhagwelir uwchraddio neu lwybrau newydd sbon yn ystod y 15 mlynedd nesaf (Llwybrau’r Dyfodol). Fel mae Llywodraeth Cymru wedi nodi, dylai’r llwybrau hyn fod yn yr ardaloedd canlynol:

Castell-nedd, Port Talbot, Pontardawe, Croeserw, Cymer, Brynaman, Gwaun Cae Gurwen, Blaengwrach, Glyn-nedd, Cwmafan, Blaendulais a Resolfen.

Cymeradwywyd Map Rhwydwaith Teithio Llesol diwygiedig Castell-nedd Port Talbot ddiwethaf gan Weinidogion ar 27 Chwefror 2018.

Pam mae’r Map o’r Rhwydwaith Teithio Llesol yn bwysig?

Rydym ni’n gallu gwneud cais am gyllid gan Lywodraeth Cymru bob blwyddyn i weithredu’r cynigion ar fap y Rhwydwaith Teithio Llesol. Os nad yw llwybrau ar y map, fyddan nhw ddim yn gymwys i dderbyn cyllid, felly mae’n bwysig ein bod ni’n deall beth sy’n bwysig i drigolion Castell-nedd Port Talbot yng nghyswllt llwybrau cerdded a beicio.

Ble galla i weld Map y Rhwydwaith Teithio Llesol?

Mae’r Llwybrau Presennol a gymeradwywyd ar gael i’w gweld neu eu lawrlwytho o’r ddolen ganlynol: Llwybrau Presennol

Mae Llwybrau’r Dyfodol a gymeradwywyd ar gael i’w gweld neu eu lawrlwytho o’r ddolen ganlynol:  Llwybrau'r Dyfodol

Mae map Teithio Llesol Rhyngweithiol hefyd ar gael isodl [Cliciwch ar y llwybrau unigol i gael y manylion]:

Map Teithio Llesol Rhyngweithiol

Mae copïau printiedig o'r mapiau ar gael ar gais.

Beth fydd yn Digwydd Nesa?

Mae angen i ni adolygu’r Map o’r Rhwydwaith Teithio Llesol bob tair blynedd, a bydd angen cyflwyno fersiwn ddiwygiedig i Lywodraeth Cymru erbyn mis Rhagfyr 2021 fan bellaf.

Mae'r ymgynghoriad ar adolygiad Map y Rhwydwaith Teithio Gweithredol wedi cau bellach.

Rhagor o wybodaeth

Ffoniwch: [01639] 686845  neu e-bostich: greener@npt.gov.uk

Fel arall gallwch chi fynd i: Wefan Llywodraeth Cymru.