Hepgor gwe-lywio

Lefelau Treth y Cyngor 17-18

Mae faint o dreth gyngor rydych yn ei dalu yn dibynnu ar ba ardal o Ghastell-nedd Port Talbot rydych yn byw ynddi ac ym mha fand prisio mae'ch eiddo ynddo.

 Gweld eich band eiddo.

Ar gyfer 2017/2018, mae lefelau Treth y Cyngor ar gyfer annedd Band D i dalu am wasanaethau'r awdurdodau gwahanol fel a ganlyn:

Mae'r tabl canlynol yn dangos lefel lawn Treth y Cyngor ar gyfer pob Band Prisio ym mhob ran o ardal y Cyngor. Mae lefelau Treth y Cyngor yn wahanol ym mhob ran o ardal y Cyngor, oherwydd bod pob Cyngor Cymuned yn codi lefel wahanol o Dreth y Cyngor. Nid oes unrhyw Gynghorau Cymuned yn hen ardal C.B. Port Talbot ac felly nid oes elfen Cyngor Cymuned i'r bil Treth y Cyngor yn y rhan honno o'r Fwrdeistref Sirol.

Parish Name A B C D E F G H I
LLANSAWEL £1,158.80 £1,351.94 £1,545.05 £1,738.19 £2,124.45 £2,510.73 £2,896.99 £3,476.39 £4,055.79
DE CASTELL-NEDD £1,142.23 £1,332.60 £1,522.96 £1,713.33 £2,094.07 £2,474.82 £2,855.56 £3,426.67 £3,997.78
GOGLEDD CASTELL-NEDD £1,142.23 £1,332.60 £1,522.96 £1,713.33 £2,094.07 £2,474.82 £2,855.56 £3,426.67 £3,997.78
BLAENGWRACH £1,174.33 £1,370.06 £1,565.76 £1,761.49 £2,152.93 £2,544.38 £2,935.82 £3,522.99 £4,110.16
BLAENHONDDAN £1,140.11 £1,330.14 £1,520.14 £1,710.16 £2,090.19 £2,470.24 £2,850.27 £3,420.33 £3,990.39
CLUN & MELINCOURT £1,159.97 £1,353.31 £1,546.62 £1,739.95 £2,126.60 £2,513.27 £2,899.92 £3,479.91 £4,059.90
COEDFFRANC £1,177.59 £1,373.86 £1,570.11 £1,766.38 £2,158.91 £2,551.45 £2,943.97 £3,532.77 £4,121.57
CREUNANT £1,152.79 £1,344.92 £1,537.04 £1,729.17 £2,113.43 £2,497.70 £2,881.96 £3,458.35 £4,034.74
DYFFRYN CLYDACH £1,135.20 £1,324.40 £1,513.59 £1,702.79 £2,081.19 £2,459.59 £2,837.99 £3,405.59 £3,973.19
GLYN NEDD £1,174.03 £1,369.71 £1,565.36 £1,761.04 £2,152.38 £2,543.73 £2,935.07 £3,522.09 £4,109.11
ONLLWYN £1,147.97 £1,339.31 £1,530.62 £1,721.95 £2,104.60 £2,487.27 £2,869.92 £3,443.91 £4,017.90
PELENNA £1,174.26 £1,369.97 £1,565.67 £1,761.38 £2,152.80 £2,544.22 £2,935.64 £3,522.77 £4,109.90
RESOLVEN £1,151.87 £1,343.85 £1,535.81 £1,727.79 £2,111.74 £2,495.70 £2,879.66 £3,455.59 £4,031.52
SEVEN SISTERS £1,159.27 £1,352.49 £1,545.68 £1,738.90 £2,125.32 £2,511.75 £2,898.17 £3,477.81 £4,057.45
TONNA £1,129.48 £1,317.73 £1,505.96 £1,694.21 £2,070.70 £2,447.20 £2,823.69 £3,388.43 £3,953.17
GWAUN CAE GURWEN £1,144.57 £1,335.33 £1,526.08 £1,716.84 £2,098.36 £2,479.89 £2,861.41 £3,433.69 £4,005.97
CWMLLYNFELL £1,168.43 £1,363.18 £1,557.90 £1,752.64 £2,142.11 £2,531.60 £2,921.07 £3,505.29 £4,089.51
YSTALYFERA £1,134.85 £1,323.99 £1,513.12 £1,702.26 £2,080.54 £2,458.83 £2,837.11 £3,404.53 £3,971.95
PONTARDAWE £1,154.50 £1,346.92 £1,539.32 £1,731.74 £2,116.57 £2,501.41 £2,886.24 £3,463.49 £4,040.74
CILYBEBYLL £1,140.03 £1,330.04 £1,520.03 £1,710.04 £2,090.05 £2,470.07 £2,850.07 £3,420.09 £3,990.11
ABERAFON £1,107.70 £1,292.32 £1,476.92 £1,661.54 £2,030.77 £2,400.01 £2,769.24 £3,323.09 £3,876.94
SANDFIELDS WEST £1,107.70 £1,292.32 £1,476.92 £1,729.68 £2,030.77 £2,400.01 £2,769.24 £3,323.09 £3,876.94
SANDFIELDS EAST £1,107.70 £1,292.32 £1,476.92 £1,661.54 £2,030.77 £2,400.01 £2,769.24 £3,323.09 £3,876.94
BAGLAN £1,107.70 £1,292.32 £1,476.92 £1,661.54 £2,030.77 £2,400.01 £2,769.24 £3,323.09 £3,876.94
GLYNCORRWG £1,107.70 £1,292.32 £1,476.92 £1,661.54 £2,030.77 £2,400.01 £2,769.24 £3,323.09 £3,876.94
CWMAFAN £1,107.70 £1,292.32 £1,476.92 £1,661.54 £2,030.77 £2,400.01 £2,769.24 £3,323.09 £3,876.94
PORT TALBOT £1,107.70 £1,292.32 £1,476.92 £1,661.54 £2,030.77 £2,400.01 £2,769.24 £3,323.09 £3,876.94
TAIBACH £1,107.70 £1,292.32 £1,476.92 £1,661.54 £2,030.77 £2,400.01 £2,769.24 £3,323.09 £3,876.94
MARGAM £1,107.70 £1,292.32 £1,476.92 £1,661.54 £2,030.77 £2,400.01 £2,769.24 £3,323.09 £3,876.94
BRYN £1,107.70 £1,292.32 £1,476.92 £1,661.54 £2,030.77 £2,400.01 £2,769.24 £3,323.09 £3,876.94