Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Lefelau Treth y Cyngor 21-22

Mae swm y dreth gyngor rhydych chi'n ei dalu yn dibynnu ar ba ardal o Gastell-nedd Port Talbot rhydych chi'n byw ynddo ac ym mha fand prisio mae eich eiddo yn dod o fewn.

Gwiriwch band eich eiddo

Ar gyfer 2021-22, mae lefelau Treth y Cyngor ar gyfer eiddo band D ar gyfer gwasanaethau'r gwahanol awdurdodau fel a ganlyn:

Dangosir y lefelau Treth Cyngor llawn ar gyfer 2021-22 yn y tabl canlynol ar gyfer pob band prisio ym mhob ardal. Mae lefelau Treth y Cyngor yn wahanol ym mhob ardal oherwydd bod pob cyngor cymuned yn codi lefel wahanol o Dreth Gyngor. Nid oes cynghorau cymuned yn hen Gyngor Bwrdeistref Port Talbot felly nid oes unrhyw elfen cyngor cymunedol i'r bil Treth Cyngor yn yr ardal hon. 

Bellach, gallwch weld tabl sy'n dangos tâl y Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru a tâl cyngor cymunedol fesul band ar gyfer pob ardal

Parish Name A B C D E F G H I
LLANSAWEL £1,357.36 £1,583.59 £1,809.82 £2,036.04 £2,488.49 £2,940.95 £3,393.40 £4,072.08 £4,750.76
GOGLEDD CASTELL-NEDD £1,399.38 £1,562.62 £1,785.85 £2,009.08 £2,455.54 £2,902.01 £3,348.46 £4,018.16 £4,687.86
DE CASTELL-NEDD £1,399.38 £1,562.62 £1,785.85 £2,009.08 £2,455.54 £2,902.01 £3,348.46 £4,018.16 £4,687.86
BLAENGWRACH £1,388.89 £1,620.38 £1,851.86 £2,083.34 £2,546.30 £3,009.28 £3,472.23 £4,166.68 £4,861.13
BLAENHONDDAN £1,331.91 £1,553.90 £1,775.89 £1.997.87 £2,441.84 £2,885.82 £3,329.78 £3,995.74 £4,661.70
CLUN & MELINCWRT £1,356.43 £1,582.51 £1,808.58 £2,034.65 £2,486.79 £2,938.95 £3,391.08 £4,069.30 £4,747.52
COEDFFRANC £1,373.75 £1,602.71 £1,831.68 £2,060.63 £2,518.55 £2,976.47 £3,434.38 £4,121.26 £4,808.14
CREUNANT £1,350.33 £1,575.39 £1,800.45 £2,025.50 £2,475.61 £2,925.73 £3,375.83 £4,051.00 £4,726.17
DYFFRYN CLYDACH £1,329.40 £1,550.97 £1,772.54 £1,994.10 £2,437.23 £2,880.37 £3,323.50 £3,988.20 £4,652.90
GLYN NEDD £1,400.53 £1,633.96 £1,867.38 £2,100.80 £2,567.64 £3,034.50 £3,501.33 £4,201.60 £4,901.87
ONLLWYN £1,341.47 £1,565.05 £1,788.64 £2,012.21 £2,459.37 £2,906.53 £3,353.68 £4,024.42 £4,695.16
PELENNA £1,364.98 £1,592.48 £1,819.98 £2,047.47 £2,502.46 £2,975.46 £3,412.45 £4,094.94 £4,777.43
RESOLFEN £1,350.37 £1,575.44 £1,800.50 £2,025.56 £2,475.68 £2,925.82 £3,375.93 £4,051.12 £4,726.31
SEVEN SISTERS £1,350.73 £1,575.86 £1,800.98 £2,026.10 £2,476.34 £2,926.60 £3,376.83 £4,052.20 £4,727.57
TONNA £1,328.64 £1,550.09 £1,771.53 £1,992.97 £2,435.85 £2,878.74 £3,321.61 £3,985.94 £4,650.27
GWAUN CAE GURWEN £1,351.60 £1,576.88 £1,802.15 £2,027.41 £2,477.94 £2,928.49 £3,379.01 £4,054.82 £4,730.63
CWMLLYNFELL £1,369.91 £1,598.23 £1,826.56 £2,054.87 £2,511.51 £2,968.15 £3,424.78 £4,109.74 £4,794.70
YSTALYFERA £1,331.40 £1,553.30 £1,775.21 £1,997.10 £2,440.90 £2,884.71 £3,328.50 £3,994.20 £4,659.90
PONTARDAWE £1,350.26 £1,575.31 £1,800.36 £2,025.40 £2,475.49 £2,925.59 £3,375.66 £4,050.80 £4,725.94
CILYBEBYLL £1,332.17 £1,554.20 £1,776.24 £1,998.26 £2,442.32 £2,886.38 £3,330.43 £3,996.52 £4,662.61
ABERAFAN £1,298.49 £1,514.91 £1,731.33 £1,947.74 £2,380.57 £2,813.41 £3,246.23 £3,895.48 £4,544.73
GORLLEWIN SANDFIELDS £1,298.49 £1,514.91 £1,731.33 £1,947.74 £2,380.57 £2,813.41 £3,246.23 £3,895.48 £4,544.73
DWYRAIN SANDFIELDS £1,298.49 £1,514.91 £1,731.33 £1,947.74 £2,380.57 £2,813.41 £3,246.23 £3,895.48 £4,544.73
BAGLAN £1,298.49 £1,514.91 £1,731.33 £1,947.74 £2,380.57 £2,813.41 £3,246.23 £3,895.48 £4,544.73
GLYNCORRWG £1,298.49 £1,514.91 £1,731.33 £1,947.74 £2,380.57 £2,813.41 £3,246.23 £3,895.48 £4,544.73
CWMAFAN £1,298.49 £1,514.91 £1,731.33 £1,947.74 £2,380.57 £2,813.41 £3,246.23 £3,895.48 £4,544.73
PORT TALBOT £1,298.49 £1,514.91 £1,731.33 £1,947.74 £2,380.57 £2,813.41 £3,246.23 £3,895.48 £4,544.73
TAIBACH £1,298.49 £1,514.91 £1,731.33 £1,947.74 £2,380.57 £2,813.41 £3,246.23 £3,895.48 £4,544.73
MARGAM £1,298.49 £1,514.91 £1,731.33 £1,947.74 £2,380.57 £2,813.41 £3,246.23 £3,895.48 £4,544.73
BRYN £1,298.49 £1,514.91 £1,731.33 £1,947.74 £2,380.57 £2,813.41 £3,246.23 £3,895.48 £4,544.73