Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Monitro Blynyddol y CDLl

Mae'n ofynnol i'r Awdurdod gynhyrchu Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) ar y CDLl. Bydd yr AMB yn nodi unrhyw bolisi nad yw'n cael ei weithredu yn y dull a ragwelwyd.

Bydd yr AMB yn asesu a yw strategaeth waelodol y CDLl yn dal yn gadarn, effaith polisïau ar lefel leol ac ehangach, ac a yw polisïau a'r targedau cysylltiedig wedi cael eu cyflawni, neu a yw cynnydd yn cael ei wneud tuag at hynny.

Bydd yr AMB yn ddefnyddiol o ran sicrhau bod pawb, yn cynnwys Cynghorwyr lleol, y gymuned ehangach a grwpiau busnes, yn derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch materion Cynllun Datblygu sy'n berthnasol i'r ardal.

Bydd angen cyflwyno'r Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref bob blwyddyn ar ôl mabwysiadu'r CDLl, a bydd gofyn bod y Cyngor yn cynnal adolygiad o'r Cynllun cyfan bob pedair blynedd.

Adroddiadau Monitro Blynyddol

 • Adroddiad Monitro Blynyddol (Hydref 2017) (PDF 4.95 MB)

  m.Id: 15426
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adroddiad Monitro Blynyddol (Hydref 2017)
  mSize: 4.95 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/8578/amr_2017_welsh.pdf

 • Adroddiad Monitro Blynyddol (Hydref 2018) (PDF 2.70 MB)

  m.Id: 18052
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adroddiad Monitro Blynyddol (Hydref 2018)
  mSize: 2.70 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/10694/amr_final_cym_oct18.pdf

 • Adroddiad Monitro Blynyddol (Hydref 2019) (PDF 3.14 MB)

  m.Id: 21587
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adroddiad Monitro Blynyddol (Hydref 2019)
  mSize: 3.14 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/12647/amr_final_oct19_cym.pdf

 • Adroddiad Monitro Blynyddol (Hydref 2020) (PDF 7.01 MB)

  m.Id: 26683
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adroddiad Monitro Blynyddol (Hydref 2020)
  mSize: 7.01 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/14934/cynllun-datblygu-lleol.pdf

 • Adroddiad Monitro Blynyddol (Hydref 2021) (PDF 18.37 MB)

  m.Id: 33934
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adroddiad Monitro Blynyddol (Hydref 2021)
  mSize: 18.37 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/18046/adroddiad-monitro-blynyddol-hydref-2021.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete