Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Llwybrau Presennol

Cawsom ni gymeradwyaeth Gweinidogol ar gyfer y fersiwn ddiwygiedig o'r Llwybrau Presennol ar 27 Chwefror 2018.

Gellir gweld neu lawrlwytho’r Llwybrau Presennol a gymeradwywyd ar gyfer Castell-nedd Port Talbot isod:

Llwybrau Presennol (Cymeradwywyd ym mis Chwefror 2018)

ERM (Cymeradwywyd ym mis Chwefror 2018)

 • ERM: Rhestr o'r Llwybrau (Cymeradwywyd ym mis Chwefror 2018) (PDF 105 KB)
 • ERM: Blaengwrach - Cerddwyr (PDF 1.91 MB)
 • ERM: Brynaman - Beicio (PDF 1.91 MB)
 • ERM: Croeserw - Beicio (PDF 1.82 MB)
 • ERM: Croeserw - Cerddwyr (PDF 1.83 MB)
 • ERM: Cwmafan - Beicio (PDF 2.33 MB)
 • ERM: Cwmafan - Cerddwyr (PDF 2.15 MB)
 • ERM: Cymer - Beicio (PDF 1.73 MB)
 • ERM: Cymer - Cerddwyr (PDF 1.73 MB)
 • ERM: Glyn-nedd - Cerddwyr (PDF 2.55 MB)
 • ERM: Gwaun Cae Gurwen - Cerddwyr (PDF 1.90 MB)
 • ERM: Castell-nedd - Beicio (PDF 616 KB)
 • ERM: Castell-nedd - Cerddwyr (PDF 554 KB)
 • ERM: Pontardawe - Beicio (PDF 427 KB)
 • ERM: Pontardawe - Cerddwyr (PDF 429 KB)
 • ERM: Port Talbot - Beicio (PDF 531 KB)
 • ERM: Port Talbot - Cerddwyr (PDF 522 KB)
 • ERM: Resolfen - Cerddwyr (PDF 1.78 MB)
 • ERM: Blaendulais - Cerddwyr (PDF 1.77 MB)
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete


Os bydd angen copïau papur o'r mapiau arnoch chi, neu gopïau mewn fformat arall, cysylltwch â ni naill ai dros y ffôn: [01639] 686845 neu drwy anfon e-bost igreener@npt.gov.uk