Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Pam cymerir y camau gweithredu hyn yn awr?

Mae'r cyngor wedi bod yn archwilio'r ardal am nifer o flynyddoedd. Cynhaliwyd ymchwiliadau ac asesiadau'n rheolaidd ers 2012.

Fodd bynnag, mae nifer y tirlithriadau wedi cynyddu'n ddiweddar, gyda phedwar digwyddiad ar wahân yn ystod y deuddeng mis diwethaf.

Ar ben hynny, daeth dau asesiad ac adroddiad annibynnol gan arbenigwyr i'r casgliad nad oes modd sefydlogi'r system dirlithriad gyffredinol.

Mae'r ddau ddigwyddiad diweddar hyn wedi golygu bod y cyngor wedi newid ei farn oherwydd na allwn gadarnhau y bydd yn ddiogel i breswylwyr yn yr ardal aros yn eu cartrefi.