Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Safleoedd Bwyd Cymeradwy

Crynodeb o'r drwydded

Efallai y bydd angen cymeradwyo rhai sefydliadau busnes bwyd (yn enwedig y rhai sy'n cyflenwi bwyd o darddiad anifeiliaid i fusnesau bwyd eraill) yn hytrach na'u cofrestru. Os ydych yn meddwl y gallai fod angen cymeradwyaeth arnoch, fe'ch cynghorir i gysylltu â'r awdurdod am gyngor. Bydd cymeradwyaeth yn ofynnol cyn dechrau'r busnes.

Meini Prawf Cymhwysedd

Dim darpariaeth yn y ddeddfwriaeth

Crynodeb o'r Rheoliad

Proses i Werthuso'r Cais

Dim darpariaeth yn y ddeddfwriaeth

A fydd Caniatâd Dealledig yn berthnasol?

Bydd. Mae hyn yn golygu y byddwch yn gallu gweithredu fel petai eich cais wedi cael ei gymeradwyo os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod cwblhau targed

NEU

Na fydd. Mae er budd y cyngor bod yn rhaid i'r awdurdod brosesu eich cais cyn iddo gael ei ganiatáu. Os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol o fewn cyfnod rhesymol, cysylltwch ag ef. Gallwch wneud hyn ar-lein os ydych wedi gwneud cais drwy wasanaeth UK Welcomes neu drwy ddefnyddio'r manylion cyswllt isod.

Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais am fangre bwyd cymeradwy

Cywiro Cais sydd wedi Methu

Cysylltwch â'ch awdurdod lleol yn y lle cyntaf.

Cywiro Deiliad y Drwydded

Cysylltwch â'ch awdurdod lleol yn y lle cyntaf.

Cwyn gan Ddefnyddiwr

Byddem bob amser yn cynghori mai chi ddylai gysylltu â'r masnachwr yn y lle cyntaf os ceir cwyn - yn ddelfrydol drwy lythyr (â phrawf postio). Os nad yw hynny wedi gweithio a'ch bod yn y DU, bydd Consumer Direct yn rhoi cyngor i chi. Os ydych y tu allan i'r DU, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewropeaidd y DU.

Cymdeithasau Masnach