Dogfennau Ymgynghori

Mae sicrhau ein bod yn siarad â phobl ac yn cael adborth ar unrhyw gynigion yn bwysig iawn.

Yn ystod y camau ymgynghori, rydym yn gweithio gydag ysgolion i gwrdd â chynifer o garfannau diddordeb â phosib. Mae'r rhain yn cynnwys: rhieni, athrawon, staff cefnogi, llywodraethwyr ysgolion a disgyblion.

Dogfennau ymgynghori presennol

Ysgol Gyfun Dwr y Felin

Cynnig I Sefydlu Darpariaeth Arbenigol Ar Gyfer DisgyblionOedran Uwchradd Ag Anhwylder Ar Y Sbectrwm Awtistig (Asd) Yn Ysgol Gyfun Dŵr-Y-Felin. Mae'r ddogfen hon ar gael i'w gweld isod:

Lawrlwytho
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Ymgynghori Dwr y Felin ASD
1.02 MB
pdf Adroddiad Ymgynghori
490 KB
pdf Datganiad Penderfyniad
320 KB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete


Dogfennau ymgynghori blaenorol

I weld dogfennau blaenorol, defnyddiwch y ddolen ganlynol i chwilio am adroddiad perthnasol y Cabinet: https://democracy.npt.gov.uk/ieDocSearch.aspx?bcr=1