Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Dogfennau Ymgynghori

Mae sicrhau ein bod yn cael adborth ar unrhyw gynigion yn bwysig iawn.

Yn ystod y camau ymgynghori, rydym yn gweithio gydag ysgolion i gasglu barnau gan gynifer o grwpiau â diddordeb â phosibl. Mae'r rhain yn cynnwys: rhieni, athrawon, staff cefnogi, llywodraethwyr ysgolion a disgyblion.

Dogfennau ymgynghori presennol

Dogfennau ymgynghori blaenorol

Cynnig i sefydlu ysgol cyfrwng Saesneg 3-11 yn lle: Ysgol Gynradd Alltwen, Ysgol Gynradd Godre'rgraig, Ysgol Gynradd Llangiwg bydd pob un ohonynt ar gau

Lawrlwytho

 • Dogfen Ymgynghori (PDF 1.16 MB)

  m.Id: 26130
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Dogfen Ymgynghori
  mSize: 1.16 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/14657/dogfen-ymgynghori.pdf

I weld dogfennau blaenorol, chwilio am adroddiad perthnasol y Cabinet