Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Dogfennau Ymgynghori

Mae sicrhau ein bod yn cael adborth ar unrhyw gynigion yn bwysig iawn.

Yn ystod y camau ymgynghori, rydym yn gweithio gydag ysgolion i gasglu barnau gan gynifer o grwpiau â diddordeb â phosibl. Mae'r rhain yn cynnwys: rhieni, athrawon, staff cefnogi, llywodraethwyr ysgolion a disgyblion.

Ymgynghoriad Newydd

Cynnig i sefydlu ysgol cyfrwng Saesneg 3-11 yn lle Ysgol Gynradd Alltwen, Ysgol Gynradd Godre'r-graig a Ysgol Gynradd Llan-giwg

Llawrlwytho

 • Dogfen Ymgynghori - Cynnig i sefydlu ysgol cyfrwng Saesneg 3-11 yn lle Ysgol Gynradd Alltwen, Ysgol Gynradd Godre'r-graig, Ysgol Gynradd Llan-giwg (PDF 961 KB)

  m.Id: 34500
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Dogfen Ymgynghori - Cynnig i sefydlu ysgol cyfrwng Saesneg 3-11 yn lle Ysgol Gynradd Alltwen, Ysgol Gynradd Godre'r-graig, Ysgol Gynradd Llan-giwg
  mSize: 961 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/18290/dogfen-ymgynghori.pdf

 • Atodiad A - Ysgolion Castell Nedd Port Talbot A Allai Gael Eu Heffeithio Gan Y Cynnig (PDF 458 KB)

  m.Id: 34498
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Atodiad A - Ysgolion Castell Nedd Port Talbot A Allai Gael Eu Heffeithio Gan Y Cynnig
  mSize: 458 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/18288/atodiad-a-ysgolion-castell-nedd-port-talbot-a-allai-gael-eu-heffeithio-gan-y-cynnig.pdf

 • Atodiad B - Tabl Opsiynau (PDF 696 KB)

  m.Id: 34502
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Atodiad B - Tabl Opsiynau
  mSize: 696 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/18299/atodiad-b-tabl-opsiynau.pdf

 • Atodiad C - Asesiad Or Effaith Ar Y Gymuned (PDF 329 KB)

  m.Id: 34501
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Atodiad C - Asesiad Or Effaith Ar Y Gymuned
  mSize: 329 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/18291/atodiad-c-asesiad-or-effaith-ar-y-gymuned.pdf

 • Atodiad D - Asesiad O'r Effaith Ar Y Gymraeg A Thystiolaeth Ategol (PDF 1,019 KB)

  m.Id: 34499
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Atodiad D - Asesiad O'r Effaith Ar Y Gymraeg A Thystiolaeth Ategol
  mSize: 1,019 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/18289/atodiad-d-asesiad-o-r-effaith-ar-y-gymraeg-a-thystiolaeth-ategol.pdf

 • Atodiad E - Arddangosfa Ysgolion (PDF 1.70 MB)

  m.Id: 34497
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Atodiad E - Arddangosfa Ysgolion
  mSize: 1.70 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/18287/atodiad-e-arddangosfa-ysgolion.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete
Dweud eich dweud

Dogfennau ymgynghori blaenorol

I weld dogfennau blaenorol, chwilio am adroddiad perthnasol y Cabinet