Cyngor ar Coronafeirws Newydd (COVID-19)

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi cyngor ar Coronafeirws Newydd (COVID-19) ar gyfer aelodau'r cyhoedd (gweler isod). Maent hefyd yn postio diweddariadau rheolaidd ar eu gwefan.

​Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd wedi cyhoeddi Cwestiynau Cyffredin am Coronafeirws ar eu gwefan.​

Os credwch fod gennych symptomau coronafirws, eich man galw CYNTAF yw gwiriwr symptomau ar-lein Galw Iechyd Cymru.

Dilynwch gyngor Llywodraeth Cymru ar gyfer lleoliadau gofal plant neu addysgol.

Dylai staff, myfyrwyr a disgyblion sydd wedi dychwelyd o rhai gwledydd penodol hunan-ynysu, a pheidio â mynychu addysg na gweithio am 14 diwrnod hyd yn oed os nad ydych yn cael unrhyw symptomau.

Llawrllwythio
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf COVID19
1.57 MB

Dolenni Defnyddiol