Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Iard Fasnachol i'w Prydlesu, Margam

Lleoliad yn addas ar gyfer amry-wiaeth o ddefnyddiau masnachol (yn amodol ar gynllunio)

  • Lleoliad diogel gyda ffens
  • Lleoliad ymyl y dref
  • Mynediad hawdd i'r draffordd
  • Ger gwaith dur Port Talbot
  • Byddai'n addas ar gyfer am-rywiaeth o ddefnyddiau
  • Mynediad hawdd i lorïau HGV
  • Mynediad uniongyrchol o'r mabwysiedig priffordd
More Information (RightMove)

 

Llety ac Ardal

  • Arwynebedd y Safle - 7487m2 (1.85 acres)

Rhent

  • £15,000 y flwyddyn

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag:

Stephen Jenkins
Neath Port Talbot County Borough Council
The Quays
Brunel Way
Baglan Energy Park
Neath
SA11 2GG pref
01639 686987 01639 686987 voice +441639686987