Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cynhelir etholiadau pob 4 blynedd yn 40 etholaeth a 5 rhanbarth y Cynulliad ar draws Cymru, ac etholir 60 Aelod o'r Cynulliad.

Yng Nghastell-nedd Port Talbot, bydd pleidleiswyr yn pleidleisio dros 2 Aelod Etholaethol o'r Cynulliad yn yr Etholaethau canlynol:

  • Etholaeth Aberafan
  • Etholaeth Castell-nedd

Bydd pleidleiswyr hefyd yn ethol 4 Aelod Rhanbarthol ar gyfer Etholaeth Rhanbarthol Gorllewin De Cymru.

Os hoffech drafod dod yn ymgeisydd, mae croeso i chi gysylltu â Miss Clare Sim – Uwch-Swyddog Gwasanaethau Etholiadol, am drafodaeth anffurfiol ar (01639) 763180 neu elections@npt.gov.uk