Hepgor gwe-lywio

Asesiad Lles

Croeso i’r Gwasanaethau Cymdeithasol

Rydym yn gweithio i wella ansawdd bywyd pobl leol drwy ddarparu neu drefnu gofal cymdeithasol. Fel holl wasanaethau llywodraeth leol, caiff ein gwaith ei arwain gan y gyfraith a pholisïau’r llywodraeth, ond rydym hefyd yn ceisio ystyried beth y mae pobl leol a sefydliadau lleol ei eisiau.

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd a Thai:
 Y Ganolfan Ddinesig,
Castell-nedd,
SA11 3QZ

E-bost: Ebost: Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Cysylltwch Gwasanaethau Cymdeithasol yma