Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Nifer Derbyn

Y nifer derbyn yw nifer y disgyblion y gall y Cyngor dderbyn i ysgol.

Mae gan bob ysgol nifer derbyn, a gyfrifir gan ddefnyddio asesiad Llywodraeth Cymru sef 'Mesur capasiti ysgolion yng Nghymru'.

Ni all mynediad i ysgol gael ei wrthod oni bai bod y nifer derbyn wedi'i gyrraedd.

Dogfennau i

 • Nifer Derbyn Medi 2018 (PDF 364 KB)

  m.Id: 15012
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Nifer Derbyn Medi 2018
  mSize: 364 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/8286/nifer-derbyn-medi-2018.pdf