Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Nifer Derbyn

Y nifer derbyn yw nifer y disgyblion y gall y Cyngor dderbyn i ysgol.

Mae gan bob ysgol nifer derbyn, a gyfrifir gan ddefnyddio asesiad Llywodraeth Cymru sef 'Mesur capasiti ysgolion yng Nghymru'.

Ni all mynediad i ysgol gael ei wrthod oni bai bod y nifer derbyn wedi'i gyrraedd.

Dogfennau i

  • Nifer Derbyn Medi 2018 (PDF 364 KB)