Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Together we are Team NPT

Croeso i Dîm CNPT

Ymunwch â ni a chreu gyrfa rydych chi'n ei charu

Yng Nghyngor Castell-nedd Port Talbot, rydyn ni’n gofalu am ranbarth mawr, amrywiol a chymhleth o Gymru. Ond mae ein dull o fynd i’r afael ag ateb anghenion ein 140,000 o breswylwyr a thros 3,000 o fusnesau’n hawdd. Rydyn ni’n recriwtio pobl gydweithredol, ddawnus ac yn cynnig cyfleoedd iddyn nhw greu argraff ystyrlon.

Ymunwch â ni a chewch eich cefnogi i ennill sgiliau newydd ac adeiladu gyrfa lwyddiannus mewn gweithle amrywiol a chynhwysol, gan deimlo’n hyderu ein bod ni yno er eich mwyn i gynnig mwy o gyfleoedd, mwy o ddatblygiad a mwy o gefnogaeth.

Waeth beth eich swydd, hoffem i chi ddod a’ch syniadau, eich barn a’ch safbwyntiau unigryw, achos mae’r hyn sy’n eich gwneud chi’n unigryw yn ein gwneud ni’n well.

Drwy gydweithio, gallwn wneud Castell-nedd Port Talbot yn lle gwych i fyw, gweithio ac ymweld.

Dewch o hyd i'ch lle yn Nhîm CNPT

Gweld y swyddi gwag presennol yn ôl categori

Administration and Business Support Officers, Executive Assistants and Welfare Rights Officers.

Cooks, Kitchen Assistant, Co-ordinators and Cleaners

Communications and Marketing Officers, Public Relations and Digital Media Officers.

Electricians, Plumbers and Carpenters, Valuation Surveyors, Architects, Quantity Surveyors and Construction Project Managers

Customer Services Personnel, CCTV/Emergency Response Controllers

Gweithrediadau Digidol; Cynnyrch a Chyflenwi; Strategaeth a Llywodraethu Digidol; a Data

Teachers, Support Staff, Youth & Community Workers, Library Assistants, Education Psychologists and Caretakers.

Accountants, Payroll Officers and Finance Assistants, Council Tax/Benefits Officers, Appointeeship/Court Deputy Officers

HR, Health & Safety Personnel, Learning, Training and Development Officers, Emergency Planning Officers

Directors / Chief Officers, Heads of Service and Accountable Managers

Paralegals, Legal Officers, Lawyers and Solicitors, Electoral Services and Procurement Officers, Registrars and Crematorium Assistants

Planners, Development Managers, Enforcement Officers, Environmental Health and Trading Standards Officers

Social Workers, Community and Support Workers, Occupational Therapists, Local Area Co-ordinators and Direct Payments Assistants

Y Swyddi diweddaraf

Y Swydd dan sylw

Electrician

Permanent Electrician
37 hour full time - 8:00am-16:00 Mon –Thursday, 8:00am-15:30 Friday

Based at: Lighting and Building Services, Tregelles Court, Neath

  

An experienced time served electrician is required to work within a busy Building Services team involving installation, maintenance and servicing of Public buildings within the County Borough.

 

The post requires the successful applicant to be a fully qualified electrician.   

 

A Full driving licence essential.

 

This post is subject to an Enhanced DBS Disclosure (Child/Adult).

Welsh is not a requirement for this position

 

For an informal discussion, please contact Martin Duffy on 01639 686443 or email

m.duffy@npt.gov.uk  

 

You may apply online via the NPT jobs page www.npt.gov.uk/jobs

  

          

Dod o hyd i swydd

56 Swyddi gwag
76+ Lleoliadau
1,800+ Cyflogeion
Disability confident employer Time to change - Wales. Let's end mental health discrimination Fairplay employer - Silver Apprenticeships