Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Together we are Team NPT

Croeso i Dîm CNPT

Ymunwch â ni a chreu gyrfa rydych chi'n ei charu

Yng Nghyngor Castell-nedd Port Talbot, rydyn ni’n gofalu am ranbarth mawr, amrywiol a chymhleth o Gymru. Ond mae ein dull o fynd i’r afael ag ateb anghenion ein 140,000 o breswylwyr a thros 3,000 o fusnesau’n hawdd. Rydyn ni’n recriwtio pobl gydweithredol, ddawnus ac yn cynnig cyfleoedd iddyn nhw greu argraff ystyrlon.

Ymunwch â ni a chewch eich cefnogi i ennill sgiliau newydd ac adeiladu gyrfa lwyddiannus mewn gweithle amrywiol a chynhwysol, gan deimlo’n hyderu ein bod ni yno er eich mwyn i gynnig mwy o gyfleoedd, mwy o ddatblygiad a mwy o gefnogaeth.

Waeth beth eich swydd, hoffem i chi ddod a’ch syniadau, eich barn a’ch safbwyntiau unigryw, achos mae’r hyn sy’n eich gwneud chi’n unigryw yn ein gwneud ni’n well.

Drwy gydweithio, gallwn wneud Castell-nedd Port Talbot yn lle gwych i fyw, gweithio ac ymweld.

Dewch o hyd i'ch lle yn Nhîm CNPT

Gweld y swyddi gwag presennol yn ôl categori

Swyddogion Gweinyddiaeth a Chymorth i Fusnes, Cynorthwywyr Gweithredol a Swyddogion Hawliau Lles

Cogyddion, Cynorthwywyr Cegin, Cydlynwyr a Glanhawyr

Swyddogion Cyfathrebu a Marchnata, Cysylltiadau Cyhoeddus a Swyddogion Cyfryngau Digidol

Trydanwyr, Plymwyr a Seiri, Syrfewyr Prisio, Penseiri, Syrfewyr Maint a Rheolwyr Prosiectau Adeiladu

Personél Gwasanaethau Cwsmeriaid, Rheolwyr CCTV/Ymateb Brys

Gweithrediadau Digidol; Cynnyrch a Chyflenwi; Strategaeth a Llywodraethu Digidol; a Data

Athrawon, Staff Cefnogi, Gweithwyr Ieuenctid a Chymuned, Cynorthwywyr Llyfrgell, Seicolegwyr Addysg a Gofalwyr

Cyfrifyddion, Swyddogion Cyflogres a Chynorthwywyr Cyllid, Swyddogion Treth Cyngor/Budd-daliadau, Swyddogion Penodedigion/Dirprwyon Llys

Adnoddau Dynol, Personél Iechyd a Diogelwch, Swyddogion Dysgu, Hyfforddiant a Datblygiad, Swyddogion Cynllunio Brys

Cyfarwyddwyr/Prif Swyddogion, Penaethiaid Gwasanaeth a Rheolwyr Atebol

Paragyfreithwyr, Swyddogion Cyfreithiol, Cyfreithwyr a Thwrneiod, Gwasanaethau Etholiadol a Swyddogion Caffael, Cofrestryddion a Chynorthwywyr Amlosgfa

Cynllunwyr, Rheolwyr Datblygu, Swyddogion Gorfodi, Swyddogion Iechyd Amgylcheddol a Safonau Masnach

Gweithwyr Cymdeithasol, Gweithwyr Cymuned a Chymorth, Therapyddion Galwedigaethol, Cydlynwyr Ardal Leol a Chynorthwywyr Taliadau Uniongyrchol

Y Swyddi diweddaraf

Y Swydd dan sylw

Permanent Cook

Mobile Cook

25 hours per week Term Time Only

Monday – Friday – (flexible hours to meet service needs)

Salary:  £23,620 - £26,845 pro rata

Based at: Ysgol Gymraeg Gwaun Cae Gurwen, New road, Gwaun-Cae-Gurwen, Ammanford SA18 1UN

You will be expected to have knowledge of the requirements in relation to preparation and cooking in large, as well as small numbers of meals for children.

You should also understand the relative application of cooking processes, HACCP, and comply with all Food Safety and Health and Safety Regulations and work to a high standard.

You should possess City and Guilds 706/1 and 2 or equivalent NVQ Level 2 or 3 Award in professional Catering or relevant experience. Also a Level 3 Award in Food Safety in Catering or equivalent.

Own transport is required for this post, which qualifies for the Council's casual car user allowance.

Neath Port Talbot is totally committed to safeguarding and promoting the welfare of children and young people and expects all staff and volunteers to share this commitment. Our schools are equally committed to ensuring the safety and protection of all children and young people and will take action to safeguard their wellbeing.

The recruitment process for this post will be underpinned by rigorous safer recruitment assessment to ensure that children and young people are protected.

These posts are subject to an Enhanced Disclosure (Child’s) from the Disclosure and Barring Service.

For an informal discussion, please contact Jayne Dennis, Catering Manager, on 01639 763506 or email j.dennis@npt.gov.uk.

Dod o hyd i swydd

64 Swyddi gwag
76+ Lleoliadau
1,800+ Cyflogeion
Disability confident employer Time to change - Wales. Let's end mental health discrimination Fairplay employer - Silver Apprenticeships