Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Cynghorwyr yn cael eu cynghori i gadw cartref gofal preswyl ar agor tan fis Mawrth 2024

Mae cynghorwyr Castell-nedd Port Talbot yn cael eu cynghori i argymell cadw cartref gofal preswyl Trem y Glyn yng Nglyn-nedd ar agor tan 31 Mawrth 2024.

Mae Gŵyl Fwyd a Diod Castell-nedd yn ôl!

Mae Gŵyl Fwyd a Diod hynod boblogaidd Castell-nedd yn dychwelyd i’r dref ddydd Gwener 7 Hydref a dydd Sadwrn 8 Hydref 2022, gydag arlwy hael o’r holl gynnyrch lleol gorau.

Help gyda chostau byw

Rydyn ni eisiau sicrhau fod holl breswylwyr Castell-nedd Port Talbot yn cael yr help a’r gefnogaeth ariannol sydd ar gael iddyn nhw.

Wcráin: cefnogaeth i bobl a effeithir

Sut gallwch chi helpu a chefnogi pobl Wcráin

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot