Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Parcio, Ffyrdd a Theithio

Nid yw trwyddedau ar gael ar-lein ar hyn o bryd. Os oes angen trwydded arnoch, cysylltwch â Parcio ar 01639 763939
Parcio

Dod o hyd i feysydd parcio a mannau parcio i'r anabl sy'n cael eu rhedeg gan y cyngor

Trwyddedau parcio

Darganfyddwch am drwyddedau parcio preswyl gan gynnwys adnewyddu ac ailosod

Hysbysiad Tâl Cosb

Talu am Hysbysiad Tâl Cosb (PCN), darganfod mwy o wybodaeth, neu apêl

Gwaith ar y Ffordd a Cau Ffyrdd

Darganfyddwch pa waith ffordd sy'n digwydd yn y fwrdeistref ac os oes unrhyw beth yn effeithio arnoch chi

Trafnidiaeth

Gwneud cais am docyn bws, gwybodaeth teithio, cludiant ysgol

Rhowch wybod i ni am twll yn y ffordd

Gadewch i ni wybod am twll yn y ffordd

Bathodyn Glas

Sut i wneud cais am fathodyn glas, Gwiriwch eich cymhwyster

Ffyrdd a Phriffyrdd

Cynnal a Chadw ar y Ffordd a'r Pafin, Priffyrdd a fabwysiadwyd, Trwyddedau Priffyrdd

Sbwriel, gofal strydoedd a glanhau

Rhowch wybod i ni am baw cŵn, tipio anghyfreithlon, sbwriel a phroblemau eraill am glanhau strydoedd